Loonkostenvoordelen 2018

 

Vanaf 1 januari 2018 worden de zogenoemde loonkostenvoordelen (LKV’s) ingevoerd. Neemt uw cliënt mensen aan die een uitkering ontvangen of wil hij/zij een in dienst zijnde werknemer na 2 jaar ziekte in passende arbeid het werk laten hervatten? Dan kan uw cliënt onder bepaalde voorwaarden voor deze werknemers LKV’s krijgen. Met deze cliëntenbrief informeert u uw cliënt over wat LKV’s zijn en hoe hij/zij deze voordelen kan benutten en boetes voorkomt.

De prijs voor de Cliëntenbrief ‘Loonkostenvoordelen 2018’ bedraagt € 132 exclusief BTW. Fiscount kantoren betalen slechts 
€ 99 exclusief BTW. 
Heeft u een Cliëntenbriefabonnement, dan hoeft u geen actie te ondernemen en krijgt u de brief automatisch toegestuurd.

Vul hieronder het bestelformulier om de brief te bestellen.

 

Bestelling:*
Kantoornaam:*
Postadres:*
Postcode / plaats:*
Voorletters / Naam:*
Telefoonnummer:*
Emailadres:*
Betaling:*
IBANnummer:

 

Als u op versturen klikt, ontvangt u een bevestigingsemail.

 

Wilt u meer weten over een Cliëntenbriefabonnement of heeft u andere vragen? Bel ons en wij beantwoorden direct uw vraag.

 

Relatiebeheer

 

       

Paul Böhmer                 Suzan Lommers

(06) 31 79 10 12          (06) 82 50 83 92