Verhoging wettelijk minimumloon

 

Vanaf 1 juli 2017 gaat uw cliënt meer loon betalen voor jonge werknemers.

Dan gaat immers de leeftijd voor het wettelijk minimumloon voor volwassenen omlaag van 23 naar 22 jaar. Bovendien gaat het minimumjeugdloon omhoog voor 18- tot en met 21-jarigen. Met de cliëntenbrief ‘Verhoging minimum(jeugd)loon’ informeert u uw cliënt hierover. U maakt hem/haar bovendien attent op de tegemoetkoming die hij/zij voor deze loonkostenverzwaring kan ontvangen en wat uw cliënt moet doen om hiervan gebruik te maken.  

De prijs voor de Cliëntenbrief Verhoging wettelijk minimumloon bedraagt € 132 exclusief BTW. Fiscount kantoren betalen slechts
€ 99 exclusief BTW. Heeft u een Cliëntenbriefabonnement, dan hoeft u geen actie te ondernemen en krijgt u de brief automatisch toegestuurd.

Vul hieronder het bestelformulier om de brief te bestellen.

 

Bestelling:*
Kantoornaam:*
Postadres:*
Postcode / plaats:*
Voorletters / Naam :*
Telefoonnummer:*
Emailadres:*
Betaling:*
IBANnummer:

 

Als u op versturen klikt, ontvangt u een bevestigingsemail.

 

Wilt u meer weten over een Cliëntenbriefabonnement of heeft u andere vragen? Bel ons en wij beantwoorden direct uw vraag.

 

Relatiebeheer

 

       

Paul Böhmer                 Suzan Lommers

(06) 31 79 10 12          (06) 82 50 83 92