Cliëntenbrief

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Binnenkort vallen de jaarlijkse WOZ-beschikkingen weer bij uw cliënten op de deurmat. Een goed moment om hen te attenderen op het steeds groter wordende belang van de WOZ-beschikking. Naast voor de gemeentelijke heffingen, is de WOZ-beschikking immers ook van belang voor andere belastingen, denk aan de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Als niet binnen 6 weken bezwaar wordt aangetekend bij de gemeente, dan staat de waarde ook vast voor de andere belastingen!  

 

Met de cliëntenbrief ‘Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?’ kunt u uw cliënten hierop attenderen en adviseren wat te doen aan de hand van de bijgevoegde achtergrondinformatie.

 

De prijs voor deze cliëntenbrief bdraagt € 132 exclusief BTW. Fiscount kantoren betalen slechts € 99 exclusief BTW. Heeft u een Cliëntenbriefabonnement, dan hoeft u geen actie te ondernemen en krijgt u de brief automatisch toegestuurd.

 

Vul hieronder het bestelformulier om de brief te bestellen.

 

Bestelling:*
Kantoornaam:*
Postadres:*
Postcode / plaats:*
Voorletters / Naam:*
Telefoonnummer:*
Emailadres:*
Betaling:*
IBANnummer:

 

Als u op versturen klikt, ontvangt u een bevestigingsemail.

De brief kunt u vandaag, uiterlijk de volgende werkdag, tegemoet zien in uw e-mailbox.
 

Wilt u meer weten over een Cliëntenbriefabonnement of heeft u andere vragen? Bel ons en wij beantwoorden direct uw vraag.

 

Relatiebeheer

 

       

Paul Böhmer                 Suzan Lommers

(06) 31 79 10 12          (06) 82 50 83 92