ONDERWERPEN

Onderwerpen Arbeid en Recht (4)

Meer informatie over de inhoud: terug naar webpagina

In Arbeid en Recht (4) behandelen we de volgende onderwerpen:

 

Onderwerpen / Arbeidsrecht (Savannah Snellenburg/Richard Lukken)

 • Praktijkvoorbeelden;
 • Opvolgend werkgeverschap op een rij, sinds de invoering speelt het opvolgend werkgeverschap een steeds grotere rol, met name bij transitievergoedingen en de ketenregelen, de inleiders zetten dit  allemaal op een rij;
 • De rol van mediation sinds WWZ: aan de hand van rechtspraak gaan de inleiders in of er door rechters anders wordt omgegaan met mediation;
 • Een blik op de ontslagpraktijk;
 • Rechtspraak en actualiteiten

 

 

Onderwerpen / Loonheffingen (Hans Tabak)

 • Wat staat ons in 2017 te wachten?
 • Wijzigingen Wet minimumloon
 • Wijzigingen in de aangifte loonheffingen
 • Gebruikelijkloonregeling voor start-ups
 • Stand van zaken Wet DBA
 • Rechtspraak

 

Onderwerpen / Sociale Zekerheid (Ron van Baarlen)

 • Selectie praktijkvoorbeelden die voor uw adviezen van belang zijn, waaronder:
  • zijn bepaalde standaardbepalingen in oprichtingsakten vof een probleem?
  • Wie is verantwoordelijk voor arbozorg: een payrollbedrijf of de inlener?
  • Kerk aansprakelijk voor schade van vrijwilligers die voor de Kerk klussen?
  • Vergoeden niet-genoten vakantiedagen over perioden van vrijstelling van werk?
 • Controle beschikkingen premie Werkhervattingkas 2017 en Eigenrisicodragen, waaronder:
  • Nieuwe uitzonderingen op toerekening uitkeringen aan werkgevers
  • Deadline 31 december 2016 voor bestaande eigenrisicodragers WGA
 • Premiekortingen/loonkostenvoordelen en het lage inkomensvoordeel 2017, waaronder:
  • uurloongrenzen lage inkomensvoordeel gewijzigd
  •  nieuwe informatie van het Ministerie SZW over premiekortingen/loonkostenvoordelen
 • Actualiteiten, aandachtspunten en eindejaarstips

 

U kunt vooraf vragen stellen die tijdens de cursus behandeld kunnen worden. Heeft u na de cursus nog vragen dan kunt u telefonisch of per mail vragen stellen aan de inleiders die ook adviseur bij Fiscount zijn.