ONDERWERPEN

Onderwerpen Arbeid en Recht (2)

Meer informatie over de inhoud: terug naar webpagina

In Arbeid en Recht (2) behandelen we de volgende onderwerpen:

 

Onderwerpen / Arbeidsrecht (Savannah Snellenburg/Richard Lukken)

Thema’s:

 • Ontwikkelingen in het (anti)rookbeleid;
 • De verschillende Cao’s in de horeca;

Praktijkvragen o.a.

 • Werkgever heeft arbeidsovereenkomst verlengd, maar werknemer wil nieuwe overeenkomst niet ondertekenen;
 • Wachtdagen en minimumloon;
 • Overuren en vakantiegeld;

Recente rechtspraak

 • Is ontbindende voorwaarde onder WWZ toegestaan (hoger beroep Sky-zaak);
 • Vaststellingsovereenkomst niet rechtsgeldig

Actualiteiten

 • Stand van zaken rondom transitievergoeding en beëindiging arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte;

Onderwerpen / Loonheffingen (Hans Tabak)

Wetgeving o.a.

 • Minimumloon ook voor opdrachtnemers
 • Stand van zaken wet DBA

Praktijkvragen o.a.

 • verwerking afkoop pensioen eigen beheer in salarisadministratie
 • Vakantieauto en bijtelling
 • Verstrekkingen aan horecapersoneel

Recente rechtspraak

 

Onderwerpen / Loonadministratie (René Pater)

Verwerking in de loonadministratie van:

 • Verlofregelingen
 • Zorgverzekeringswet en ontslagvergoedingen, WW-aanvullingen, afkoopregelingen
 • Sociale uitkeringen via de werkgever
 • Terugwerkende kracht mutaties
 • Subsidieregelingen
 • Stagiaires in de loonadministratie
 • Gemoedsbezwaren

Berekenen van loonkosten

Wet datalekken t.a.v. de loonadministratie

 

U kunt vooraf vragen stellen die tijdens de cursus behandeld kunnen worden. Heeft u na de cursus nog vragen dan kunt u telefonisch of per mail vragen stellen aan de inleiders die ook adviseur bij Fiscount zijn.