ONDERWERPEN

Onderwerpen Vaktechnische Actualiteiten (6)

Meer informatie over de inhoud: terug naar webpagina

 

Onderwerpen / Fiscalist

 

Praktijk:

 • Voor- en nadelen van de fiscale eenheid
 • De werkkostenregeling en gemengde kosten
 • De onzakelijke lening; de stand van zaken

Rechtspraak 

 

 

Onderwerpen / BTW

 

Wet en regelgeving:

 • Verruiming begrip bouwterrein
 • Wijziging btw-vrijstelling watersportorganisaties
 • Vereenvoudiging btw-teruggaaf oninbare debiteuren
 • Vereenvoudiging kleineondernemersregeling
 • gedecentraliseerde zorg en btw
 • Stand van zaken medische vrijstellingJurisprudentie:

 • Btw-vrijstelling samenwerkende onderwijsinstellingen
 • Horeca en btw
 • Heffing overdrachtsbelasting gedeelte bestemd voor bewoning
 • Terbeschikkingstelling opslagruimtenechtspraak