ONDERWERPEN

Onderwerpen Arbeid en Recht (1)

Meer informatie over de inhoud: terug naar webpagina

In Arbeid en Recht (1) behandelen we de volgende onderwerpen:

 

Onderwerpen / Arbeidsrecht (mr. Savannah Snellenburg / mr. Richard Lukken)

 • Praktijksituaties (o.a. de werknemer weigert mee over te gaan bij verkoop van een onderneming)
 • Wanneer kan een werkgever het loon opschorten en in welke situaties kan hij het loon stopzetten;
 • De VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) wordt populairder; is dit een effectief middel;
 • Het beroep op de kleine werkgeversregeling tot matiging van de transitievergoeding;
 • Rechtspraak (te veel Whatsappen op het werk, studiekosten terugvorderen ..)

 

 

Onderwerpen / Loonheffingen (Hans Tabak)

 • Bijtelling auto 2017, bijzonderheden
 • Cafetaria- en ET-regeling
 • Wijzigingen loonadministratie 2017; nieuwe codes e.d.
 • Loon tijdens non-activiteit; groene of witte tabel
 • BSN aannemers/inleners
 • Start ups gebruikelijkloonregeling de-minimisverklaring
 • Bijzonderheden LIV: fiscaal of sv loon?

 

Onderwerpen / Pensioen (mr. Edwald de Voogd van der Straten / Rob Korendijk)

 • Wanneer is een vertrekregeling een regeling voor vervroegde uittreding en is de werkgever eindheffing verschuldigd?
 • Wat zijn de spelregels bij waardeoverdracht.
 • Wie moet wat melden bij het pensioenfonds en wat zijn gevolgen van niet melden.
 • Onder welke voorwaarden is een onderneming met een eigen pensioenregeling vrijgesteld van deelname aan een BpF.

U kunt vooraf vragen stellen die tijdens de cursus behandeld kunnen worden. Heeft u na de cursus nog vragen dan kunt u telefonisch of per mail vragen stellen aan de inleiders die ook adviseur bij Fiscount zijn.