Fiscount SMARTaccountancy

 

De accountancymarkt is aan het veranderen en zal dat blijven doen. Daar is weinig visionairs aan. Dat ziet u ook. Maar waar gaat het naartoe? Wat kunt u het beste doen?

Volgens de bladen en de goeroes moet u van alles: uw processen optimaliseren, meer adviseren, innoveren, kiezen voor een andere klantbenadering, specialiseren, marktonderzoek doen etc. Maarhoe dan? En wat dan precies?  

 

Fiscount pretendeert niethet antwoord te hebben, want het antwoord bestaat natuurlijk niet. De enige die het antwoord op uw toekomst heeft, dat bent u. Fiscount biedt u wel maximale bewegingsvrijheid. Volgens ons zijn er vele wegen die naar Rome leiden. De een ziet de meeste ruimte in procesoptimalisering, terwijl de ander denkt dat het onderscheidend vermogen juist in een andere  klantbenadering kan zitten.  

 

 

Het concept

Fiscount SMARTaccountancy biedt u een klankbord met collega’s waarin actualiteit en brancheontwikkelingen periodiek met elkaar worden gedeeld, onderzocht en verbonden. U doet dit in een vaste groep van gemiddeld 12 kantoren die gedurende langere tijd met elkaar gaan optrekken. Elke bijeenkomst:

 

  • Leiden we een discussie rond elk thema.
  • Sparren we over de vraag 'wat is een toekomstbestendige verandering?'
  • Bespreken we de vraag 'hoe realiseren we dit in de praktijk?'
  • Onderzoeken we wat u daarvoor nodig heeft (modellen, checklists).

 
Regelmatig zullen in de workshops de thema’s van de voorafgaande workshop en de ervaringen van deelnemers met het concreet realiseren van de besproken veranderingen worden geëvalueerd. Zo bieden we een kapstok, of zo u wilt, een stok achter de deur, om daadwerkelijk en concreet uw organisatie klaar te maken voor de toekomst.

 

 

SMART

De thema's koppelen we aan het eenvoudige SMART-principe. Per bijeenkomst worden gemiddeld drie thema’s behandeld. Met uw inbreng gaan we hulpmiddelen ontwikkelen en beschikbaar stellen (co-creatie). 

 

 

Intensiever dan een cursus

De werkvorm van Fiscount SMARTaccountancy is een combinatie van een workshop met intervisie. Kortom, we gaan er vanuit dat u actief wilt participeren en uw kennis en ervaringen wilt delen. Dit levert u al snel een kennis- en informatievoorsprong op.

 

Fiscount faciliteert, coördineert, bereid voor, brengt in en doet actief mee. Echter, de groep bepaalt. Welke accenten wilt u leggen? Waar gaat de groep de diepte in? Wat kan beter, slimmer, praktischer of gewoon anders? 

 

 

 

Meer weten?

Bel of e-mail Freek Zandbergen AA  (f.zandbergen@fiscount.nl) of 
drs. Servaas M.M. Vrijburg (s.vrijburg@fiscount.nl), 038 - 456 19 00.