Personeel & Subsidie

 

Werkgevers laten met regelmaat premiekortingen, subsidies en voorzieningen voor personeel onbenut. Marktpartijen benaderen uw cliënten om premiekortingen te onderzoeken en realiseren tegen een fors percentage van te behalen voordelen en hanteren daarbij soms uitgangspunten “op het randje van de wet”. Fiscount heeft meerdere uitgangspunten van enkele marktpartijen via het Ministerie SZW ontkracht. Tevens kijken marktpartijen en advieskantoren vaak alleen naar premiekortingen via de loonaangifte, maar blijven via andere wegen dan de loonaangifte te behalen voordelen voor de cliënt buiten beschouwing.

Met het product Personeel & Subsidie van Fiscount krijgt u een breder overzicht in- en kennis van beschikbare financiële voordelen voor uw cliënt en weet u waar, hoe, en op welke wijze hoe u deze voordelen praktisch kunt realiseren. Daarnaast krijgt u inzicht in de rol van de loonaangifte van uw cliënt voor die voordelen nadat als gevolg van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) de premiekortingen vanaf 1 januari 2018 zullen worden omgezet in achteraf uit te betalen subsidies (dan genaamd loonkostenvoordelen). U verhoogt daarmee per direct en in de komende jaren de toegevoegde waarde van uw kantoor

 

Het gemak voor u en voordeel voor uw  cliënt staan centraal

Uw kantoor bepaalt op welke wijze u uw cliënt wenst te benaderen. U heeft bij Personeel & Subsidie de keuze uit drie mogelijkheden:

  1. Een praktische incompanytraining van een dag voor uw salarisadministrateurs en adviseurs. De training wordt verzorgd door Ron van Baarlen, adviseur sociale zekerheid en re-integratie bij Fiscount. Na afloop van de training zijn uw medewerkers in staat de voordelen voor uw cliënten te onderzoeken en te realiseren. Bij meer complexe gevallen kunt u tegen een gebruikelijk adviestarief Ron inschakelen ter ondersteuning of tweede lezing. Bij de training staan persoonlijke aandacht, kleine groepjes en praktische toepasbaarheid centraal.

 

  1. U onderzoekt de voordelen voor uw cliënt in samenspraak met Ron.
    U onderhoudt zelf de contacten met uw cliënt en levert de benodigde informatie aan bij Ron. Hij beoordeelt de aangeleverde informatie en brengt een rapport met de voordelen in de vorm van een offerte uit voor de uitvoering. U overlegt met de cliënt over de offerte en uw cliënt besluit daarna of hij een opdracht voor realisatie van de voordelen wil verstrekken.

 

  1. U geeft de opdracht tot onderzoek naar de voordelen voor de cliënt uit handen aan Ron. Hij onderzoekt de voordelen en overlegt met u  op welke wijze de voordelen het beste kunnen worden gerealiseerd. Immers premiekortingen moeten via de loonaangiften worden gerealiseerd, maar het aanvragen en realiseren van subsidies en andere voordelen kan Ron doen. U kiest voor uitbesteding aan Fiscount zodat u er zelf (nagenoeg) geen tijd aan hoeft te besteden.

 

 

Wat kost Personeel en Subsidie?

De incompanytraining kent een vaste prijs gebaseerd op een deelname van minimaal 4 en maximaal 10 personen. 

 

Bij de opties twee en drie gaan wij uit van een tarief gebaseerd op 25% van de te behalen voordelen. Afhankelijk van de werkzaamheden die u zelf uitvoert, wordt dit percentage verdeeld tussen u en Fiscount. Hierbij geldt dat, als uit het onderzoek blijkt dat er geen voordelen voor de cliënt zijn te behalen of de klant na beoordeling van het rapport geen opdracht voor realisatie van de voordelen wenst te verstrekken, de cliënt niets betaalt.

 

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Personeel & Subsidie? Bel mij via (0181) 453 483.
U kunt uw vraag ook e-mailen naar r.baarlen@fiscount.nl

RON VAN BAARLEN | ADVISEUR SOCIALE ZEKERHEID EN RE-INTEGRATIE