cursus: Webinar Fiscale agrarische actualiteiten 2020

 • PE-bestedingsuren
  2
 • NIRPA
  0
 • NOAB
  2
 • RB Algemeen
  0
 • RB Fiscaal
  2
120,- *
* exclusief voor de bij ons aangesloten kantoren,
niet leden betalen 160,-
Nu inschrijven

Webinar Fiscale agrarische actualiteiten 2020

Over de steunmaatregelen in verband met de stikstofmaatregelen, zoals de subsidie ‘saneringsregeling varkenshouderij’ en de vrijwillige deelname aan de stoppersregeling voor agrariërs, wordt steeds meer bekend. Binnenkort wordt het externe salderen voor veehouderijbedrijven ook mogelijk.

In een live webinar zullen, in verband met deze maatregelen en met de informatie van nu, de mogelijkheden van het beperken of uitstellen van belastingheffing worden besproken. Bovendien wordt een praktijkcasus agrarische bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer behandeld. Tot slot wordt stilgestaan bij de recente rechtspraak over de investeringsaftrek bij samenwerkingsverbanden en over aanhorigheden van agrarische bedrijfsgebouwen.

Dit live webinar bestaat uit twee delen van elk 1 uur en met een pauze van 30 minuten. Tijdens de pauze is er gelegenheid zich voor te bereiden op de praktijkcasus. Er is tijdens het webinar ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider agrofiscalist: mr. Klaas Schoemaker.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • de verruimde herinvesteringsreserve bij overheidsingrijpen
 • de doorschuifregeling van stakingswinst
 • de fiscale aspecten bij overheidsbijdragen in de winstsfeer
 • conclusie AG Hoge Raad over de toepassing van de investeringsaftrek bij investeringen door een vennoot in een personenmaatschap
 • overnemings- en voortzettingsbedingen in de vennootschapsakte
 • De BOR regeling in de agrosector
 • het agrarisch testament
 • opdrachten tot taxatie van agrarisch vastgoed

Datums

  Op dit moment zijn er geen data waarop je je kunt inschrijven voor deze cursus. Houd Fiscount in de gaten voor actuele cursussen en trainingen.
  Bekijk ons huidige aanbod.