Nieuws Premiedifferentiatie in WW leidt tot hogere werkgeverslasten (deel 2)

Herzien lage premie

Situatie 1: dienstbetrekking eindigt binnen 2 maanden

Voorbeeld einde dienstverband in 2 maanden

Situatie 2: in kalenderjaar 30% of meer uren verloond dan contractueel is overeengekomen

Rekenregels

Voorbeeld vast contract

Niet alleen bij overwerk

Voorbeeld vast contract

Voorbeeld 35 uur per week of meer

Tips voor de salarisprofessional