Nieuws - Subsidie Ontdek innovatiekansen met de MIT R&D-Samenwerkingsprojecten

Het mkb vormt de ruggengraat van onze economie, en innovatie is cruciaal om de concurrentie voor te blijven. Het subsidie-instrument MIT R&D-Samenwerkingsprojecten biedt kleine en middelgrote bedrijven een uitgelezen kans om samen te werken aan baanbrekende innovaties. Vanaf 11 juni aanstaande kunnen mkb’ers weer subsidie aanvragen voor hun samenwerkingsprojecten. Maar waarom zou je dit overwegen?

 De MIT R&D-regeling stimuleert gezamenlijke R&D-projecten tussen twee of meer mkb-ondernemingen. Het doel is om nieuwe producten, processen of diensten te ontwikkelen die anders misschien niet van de grond zouden komen. De subsidie kan tot 35% van de projectkosten dekken, wat een significante financiële steun betekent voor innovatieve initiatieven. Alle mkb-ondernemingen die willen innoveren, kunnen deelnemen. Dit omvat een breed scala aan sectoren, zoals technologie, gezondheidszorg, duurzaamheid, productie, en meer. Of je nu werkt aan de ontwikkeling van nieuwe medische technologie, duurzame energieoplossingen, of innovatieve software, de MIT R&D-samenwerkingsprojecten bieden een platform om je ideeën uit te werken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de ontwikkeling van nieuwe technologieën en software;
 • innovaties in duurzaamheid, zoals milieuvriendelijke productieprocessen;
 • verbetering van bestaande producten om deze efficiënter of gebruiksvriendelijker te maken;
 • onderzoek naar nieuwe materialen en hun toepassingen.

Kleine of grote R&D-Samenwerkingsprojecten?

Bij kleine R&D-Samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer. Bij grote R&D-Samenwerkingsprojecten betreft de subsidie minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn als volgt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De deelnemers aan het R&D-Samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
 • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die door de mkb’ers zijn gemaakt zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een R&D-Samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.

Missiegedreven innovatiebeleid

De MIT R&D-Samenwerkingsprojecten zijn gericht op missiegedreven innovatie, waarbij maatschappelijke uitdagingen centraal staan. De thema’s omvatten:

 • Klimaat en Energie: projecten dienen bij te dragen aan het pad naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Ze dragen daarmee automatisch bij aan de tussendoelen voor 2030, zoals die nationaal en Europees zijn vastgesteld.
 • Circulaire Economie: projecten dienen bij te dragen aan het realiseren van de missie circulaire economie. Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn, met tussendoelen voor 2030, wat betekent dat de milieu-effecten van grondstoffengebruik (zowel productie als consumptie) binnen de planetaire grenzen vallen.
 • Landbouw, Water en Voedsel: projecten dienen bij te dragen aan de missies van de KIA Landbouw, Water en Voedsel.
 • Gezondheid en Zorg: het doel is dat in 2040 alle mensen in Nederland ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen. Projecten dienen expliciet bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen en de missies, zoals verwoord in de KIA Gezondheid en Zorg.
 • Veiligheid: de missies die behoren bij het programma veiligheid zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie. De overkoepelende ambitie is (potentiële) tegenstanders steeds een stap vóór te blijven: ‘always ahead of the threat’ met slimme oplossingen, die in dienst staan van een veilige maatschappij.
 • Sleuteltechnologieën: deze technologieën worden gekenmerkt door een generiek karakter met een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren. Bij de projecten die voor maatschappelijke uitdagingen worden ingediend, zal er dus veelal gebruik worden gemaakt van een of meer sleuteltechnologieën, waarbij sprake kan zijn van doorontwikkeling voor de specifieke toepassing.

Regionale indeling en loketten

MIT R&D-aanvragen worden regionaal ingediend bij de verschillende regionale loketten. Elk regio heeft zijn eigen loket waar ondernemers terecht kunnen voor informatie en ondersteuning bij de subsidieaanvraag. De regio’s zijn: Regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe), Regio Flevoland, Regio Noord-Holland, Regio Utrecht, Regio Gelderland, Regio Overijssel, Regio Zuid (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) en Regio Zuidvleugel (Zuid-Holland). Het is van belang dat de meerderheid van de kosten in de regio wordt gemaakt waar de penvoerder is gevestigd.

Tips voor een sterke aanvraag

Voor mkb-ondernemers geldt: wil je de kans vergroten dat de subsidieaanvraag voor een samenwerkingsproject wordt gehonoreerd? Dan zijn deze tips belangrijk:

1. Duidelijke doelen: zorg ervoor dat jullie project een duidelijk omschreven doel heeft dat aansluit bij de criteria van de subsidie.

2. Evenwichtige samenwerking: toon aan dat alle partners evenveel bijdragen en profiteren.

3. Innovatief karakter: benadruk het vernieuwende aspect van jullie project.

4. Impact: beschrijf de economische en maatschappelijke voordelen die jullie project kan bieden.

Het aanvragen van de subsidie kan een uitdagend proces zijn, maar met een goede voorbereiding vergroot je je kansen aanzienlijk. Het inhuren van een subsidieadviseur kan hierbij een strategische zet zijn, vooral als het gaat om het maximaliseren van subsidies en financiële voordelen. Subsidieadviseurs kennen de ins en outs van het aanvraagproces en kunnen helpen bij het opstellen van een sterke aanvraag, het naleven van administratieve verplichtingen en het optimaliseren van de subsidiebedragen.

 

Conclusie

Door samen te werken en te innoveren, kunnen mkb’ers niet alleen hun eigen concurrentiepositie versterken, maar ook bijdragen aan een dynamische en vooruitstrevende economie. Mis deze kans niet en maak gebruik van de mogelijkheden die de MIT R&D-samenwerkingsprojecten bieden. Raadpleeg de officiële MIT R&D-pagina van de RVO voor gedetailleerde informatie en om te beginnen met de aanvraag.

Auteur

Rogier Teunissen

Rogier Teunissen Msc
subsidieadviseur

038 303 4139
r.teunissen@fiscount.nl

Rogier Teunissen MSC (eigenaar van InnoVein) is als subsidieadviseur en trainer verbonden aan Fiscount.