Nieuws Nooit meer verwerker

Op de smachtende vraag of we nu nog mogen blijven e-mailen, bevatten de eergisteren uitgekomen Richtsnoeren AVG (NBA, Novak, NOB, RB, Nirpa) nog steeds geen antwoord, maar het document bevat wel enkele nuttige handvatten voor het omgaan met persoonsgegevens. Opvallend is dat er een verschuiving zichtbaar is met betrekking tot het feit wanneer je als dienstverlener al dan niet een verwerker bent. Dat is vooral relevant voor de diensten salarisverwerking en het voeren van financiële administraties (inboeken).

Beide diensten werden voorheen gezien als zaken waarin je als dienstverlener een nogal objectieve, recht-toe-recht-aandienst verrichtte, waarbij je niet of nauwelijks ruimte had voor eigen interpretatie. Dit leidde ertoe dat je hiervoor veelal werd aangemerkt als verwerker voor de AVG. In de Richtsnoeren wordt echter gesteld dat dienstverleners zoals accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren bij deze diensten meestal ook optreden als kwaliteitsbewaker. De ‘kale’ uitvoering van de dienst (het boeken zelf, de salarisberekening) wordt daarbij aangevuld met zaken als beoordelende – en waar nodig corrigerende – werkzaamheden; adviezen over het inrichten van de (salaris)administratie; toetsen aan regelgeving, etc. Daarom zou de dienstverlener voor deze diensten verwerkersverantwoordelijke zijn en geen verwerker.

Praktische consequentie

In deze gevallen is de belangrijke praktische consequentie dat de dienstverlener de cliënt alleen via een privacyverklaring hoeft te informeren over de wijze waarop hij omgaat met de persoonsgegevens van de cliënt. Er hoeft tussen cliënt en dienstverlener geen verwerkingsovereenkomst te worden afgesloten. Aangezien vrijwel alle andere diensten van accountancydienstverleners sowieso niet zijn aan te merken als verwerkersactiviteit, lijkt de noodzaak voor accountants e.d. om bezig te zijn met verwerkersovereenkomsten helemaal te vervallen! (Uiteraard moeten ze dit nog wel regelen met de (sub)verwerkers die zij zélf inschakelen, zoals online boekhoudpakketten).

Goed of slecht nieuws?

Voor kantoren die het regelen van verwerkersovereenkomsten met cliënten nog niet op orde hebben, is dit goed nieuws. Voor kantoren die hier nu net wel zwaar in hebben geïnvesteerd, is het waarschijnlijk wat zuur. Maar goed, beter regelgeving die niet zo heet wordt gegeten als-ie wordt opgediend dan andersom. Vergelijk het maar eens met het steeds grotere wordende Rupsje-nooit-genoeg: de Wwft.

Wie verder wil worden bijgepraat, verwijs ik graag naar de Fiscount cursus Update Wwft & AVG op 12 november in Wolfheze!

Auteur:

Freek Zandbergen accountantsadviseur

Freek Zandbergen AA
accountant | trainer

0512 - 85 06 10
f.zandbergen@fiscount.nl