Nieuws - Financiering Adviseren over financiering is een vak apart

Momenteel merken we in de markt dat de investeringsbereidheid weer een grote vlucht neemt. Ondernemers in verschillende branches krijgen weer zicht op de stip op de horizon en putten vertrouwen uit dit beeld. Uitgestelde investeringen van vorig jaar worden nu ingehaald en dat leidt ook tot aanvullende kredietbehoeftes.

Dit geldt natuurlijk niet voor alle branches. Zo snakken de horeca en de detailhandel op dit moment naar verruimde opening van hun bedrijven; zij richten zich nu eerst op weer geld verdienen. Het is goed om te ervaren dat het vertrouwen binnen het mkb aan het herstellen is als motor voor de economie. Echter, het verkrijgen van een goed passende financieringsoplossing lijkt complexer dan ooit.

Exotische oplossingen

Dagelijks merk ik in gesprekken met accountants en ondernemers dat Google een eerste medium is voor het vinden van een financiering; Google lijkt hun beste vriend! Vul er de zoekterm ‘financiering & zakelijk’ in en je wordt overspoeld met de meest exotische oplossingen. Maar hoe vaak komen we in de praktijk niet tegen dat de ondernemer daar de oplossing heeft gevonden, waarmee hij zich heeft gecommitteerd aan een ‘snelle en eenvoudige’ financieringsoplossing met onvoldoende oog voor de voorwaarden?

Financieringsadvies vak apart

Ondernemers houden zich bezig met hun bedrijf en zijn op zoek naar een snelle oplossing voor hun vraagstuk. Als dit een financiering is, dan zal 80% van de ondernemers zich wenden tot hun bank en bij een afwijzing zoeken naar een snel te realiseren alternatief. De accountant is beter geïnformeerd over de financieringsmogelijkheden in de markt, maar ook bij hen merk ik dat het lastig is om alle ontwikkelingen te blijven volgen. Het bieden van financieringsadvies wordt daarom steeds complexer en kan als een vak apart worden beschouwd. Dat hier aandacht voor nodig is, onderstreept de AFM, die enkele weken geleden met enkele harde conclusies kwam. De toezichthouder constateert dat ondernemers steeds vaker aangewezen zijn op alternatieve financieringen. Deze worden alternatief genoemd, omdat ze afwijken van de (meer gebruikelijke) bancaire financiering. Maar de term ‘alternatief’ past niet meer, als deze term nu vaker gehanteerd wordt om andere financieringsoplossingen te gebruiken, omdat banken hun loketten sluiten. Daarmee zijn deze banken een dreigend gevaar voor kleine ondernemers (met een financieringsbehoefte tot 1 miljoen euro). Het complex van een toenemend aantal partijken, onduidelijke informatie over kosten en voorwaarden en een gebrek aan advisering, creëert hier een risico.

Klant behoeden voor risico’s

Als eenvoudig voorbeeld schets ik accountants vaak het volgende beeld: een financieel goed draaiende onderneming heeft een grote afhankelijkheid van één opdrachtgever. Deze opdrachtgever geeft te kennen dat hij de samenwerking gaat beëindigen. Dit maakt de toekomst hoogst onzeker voor deze ondernemer. Op hetzelfde moment dat de opdrachtgever de samenwerking wil staken, heeft de ondernemer de drang om te investeren. Daarvoor moet hij extern kapitaal ophalen. Wanneer de ondernemer deze plannen zou delen met zijn accountant of financieringsadviseur, zou er kritisch worden getoetst of dit verstandig is en waarschijnlijk wordt hier dan een negatief advies op gegeven.
Maar als deze zelfde ondernemer zich online gaat oriënteren, is de kans groot dat hij terechtkomt bij een alternatieve financier met een geautomatiseerd financieringsproces. Deze toetst op basis van financiële ratio’s (tot op heden) de kredietwaardigheid en verstrekt mogelijk wel een financiering. Met alle risico’s van dien. Onze rol van financieel adviseur, als accountant of specialist, is het ondersteunen van onze klanten bij hun financieringskeuzes. Dit betekent dat we erop moeten inzetten om ondernemers op voorhand bewust te maken van de kansen van alternatieve financieringen, maar ook van de bedreigingen.

Terughoudend in kredietverstrekking

De vraag naar onafhankelijk en objectief advies zal in 2021 alleen maar verder toenemen. De AFM concludeerde immers al dat ondernemers meer aangewezen zijn op alternatieve financiering. Dit wordt nog eens onderstreept door de in maart uitgevoerde Bank Lending Survey van de Europese Centrale Bank. Uit de survey (een uitgevoerde enquête onder 143 Europese banken) blijkt dat men terughoudend is in de kredietverstrekking. Daarnaast verwachten de banken de leenvoorwaarden nog verder te zullen aanscherpen in het komend kwartaal, terwijl ze voorzien dat de financieringsbehoefte verder zal toenemen.

Tot besluit

Nu de traditionele financiers terughoudend blijven en de financieringsbehoefte toeneemt, zal bij goede plannen met een extra scherp oog gezocht moeten worden naar passende financiering. Een zoektocht die de gemiddelde ondernemer niet alleen kan maken. Beschouw financieringsadvies als een vak apart én een manier om toegevoegde waarde te kunnen leveren aan je klant. Verdiep je in de mogelijkheden. Ik ben ervan overtuigd dat we daardoor meer goede investeringsplannen kunnen laten slagen en ook meer ondernemers kunnen behoeden voor onverantwoorde risico’s.

Auteur:

Ard 1

Ard Dekker
Financieringsspecialist

06- 51 71 76 64
a.dekker@fiscountfinancieringsservice.nl