Fiscount Kwaliteitskader

Compact handboek

Kleine accountantskantoren (met 1 of 2 accountants en maximaal 5 overige medewerkers) kunnen kiezen voor een verlicht regime qua regelgeving en hoeven geen handboek te hebben dat aan de NVKS voldoet. Maar ook als je een klein accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor hebt, wordt van jouw verwacht dat je een beheerste en integere bedrijfsvoering hebt.

Zeker de Wwft en de AVG vragen expliciet van jou als dienstverlener dat je een beleid hebt rond de naleving van de regelgeving. In het geval van een incident rond ongebruikelijke transacties of persoonsgegevens kan onzorgvuldigheid aan je worden tegengeworpen indien je geen schriftelijke richtlijnen hebt (opgesteld). Ook bij andere onverhoopte incidenten rond de dienstverlening kan het helpen als je kunt aantonen dat je wel werk hebt gemaakt van de opzet en naleving van een kwaliteitssysteem. Immers, ook het BW eist (invulling van je) zorgplicht.

Hoe doe je dat?

Met het Fiscount Kwaliteitskader (FKK): een compact handboek met een kernachtig kwaliteitsbeleid voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, waarin uiteraard specifieke aandacht is besteed aan de eisen van de Wwft en de AVG. Elk jaar zal het Kwaliteitskader door Fiscount worden geactualiseerd, waarbij je als gebruiker een gedetailleerd wijzigingsoverzicht ontvangt, zodat je de eigen versie van jouw kantoor eenvoudig kunt bijwerken.

Abonnees op het Kwaliteitskader hebben via de Fiscount Modellenbank (FMB) ook toegang tot alle andere modellen rond kantoororganisatie en -kwaliteit die het FKS bevat, met uitzondering van het uitgebreide accountantshandboek.

Meer weten over het Fiscount Kwaliteitskader? Neem dan contact op met:

Paul Bohmer portret

Paul Böhmer
accountmanager • relatiebeheerder

038 456 1907
p.bohmer@fiscount.nl