Fiscount Kwaliteitskader

Compact handboek

Deze verplichting uit de beroepsregelgeving van accountants geldt namelijk niet voor jouw kantoor. Daarnaast geldt er een licht regime voor kleine accountantskantoren (met 1 of 2 accountants en maximaal 5 overige medewerkers). Ook in dat geval ben je vrijgesteld van deze verplichting. Maar ook als je een klein accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor hebt, wordt er ook van jouw (steeds meer) verwacht dat je een beheerste en integere bedrijfsvoering hebt. Denk hierbij aan de eisen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG); sinds 25 mei jl. de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Wwft en de AVG vragen expliciet van jou als dienstverlener dat je een beleid hebt rond de naleving van deze regelgeving. Zeker in het geval van een incident rond ongebruikelijke transacties of persoonsgegevens kan je onzorgvuldigheid worden verweten, als je rond deze aspecten geen schriftelijke richtlijnen hebt opgesteld. Ook bij andere onverhoopte incidenten rond de dienstverlening kan het helpen als je kunt aantonen dat je wel werk hebt gemaakt van de opzet en naleving van een kwaliteitssysteem. Immers, ook het BW eist (invulling van de) zorgplicht.

Hoe doe je dat?

Met het Fiscount Kwaliteitskader (FKK): een compacte versie van het uitgebreidere handboek uit het Fiscount Kwaliteitssysteem (FKS). Het Kwaliteitskader bevat de hoofdlijnen van een kwaliteitsbeleid voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, waarin uiteraard specifieke aandacht is besteed aan de eisen van de Wwft en de Wbp/AVG. Elk jaar zal het Kwaliteitskader door Fiscount worden geactualiseerd, waarbij je als gebruiker een gedetailleerd wijzigingsoverzicht ontvangt, zodat je de eigen versie van jouw kantoor eenvoudig kunt bijwerken.

Abonnees op het Kwaliteitskader hebben via de Fiscount Modellenbank (FMB) ook toegang tot alle andere modellen rond kantoororganisatie en -kwaliteit die het FKS bevat.

Meer weten over het Fiscount Kwaliteitskader? Neem dan contact op met:

Suzan Lommers

Suzan Lommers
relatiebeheerder

06 - 825 08 392
s.lommers@fiscount.nl
Paul Böhmer

Paul Böhmer
relatiebeheerder

06 - 317 91 012
p.bohmer@fiscount.nl