FinancieringsScan

Wij krijgen vaak de vraag gesteld of de bedrijfsplannen ook financierbaar zijn. En zo ja, wat zijn dan de financieringsmogelijkheden? Met regelmaat toetsen wij, in een vroege fase, bedrijfsplannen op hun financierbaarheid. Op basis van een QuickScan van de financiële situatie zijn wij in staat om de financierbaarheid te toetsen. Deze QuickScan wordt uitgevoerd op basis van een aantal relevante financiële kengetallen en een juiste interpretatie van de uitkomsten.

Met onze jarenlange ervaring kunnen wij een realistische inschatting maken van de financieringsmogelijkheden en welke financieringsbronnen interessant zijn.

Is jou ook een bedrijfsplan voorgelegd en wil je weten of jouw klant financierbaar is? Maak dan gebruik van onze FinancieringsScan.

Contact

Ard 1

Ard Dekker
financieringsspecialist

06- 51 71 76 64
a.dekker@fiscountfinancieringsservice.nl