Schuldhulpverlening voor medewerkers

Loonbeslag is een belangrijk signaal dat je werknemer financiële problemen heeft. Ruim 20 procent van de medewerkers in Nederland heeft behoorlijke schulden of zelfs financiële problemen. Wanneer de problematische schulden dermate ernstig worden, nemen ook andere problemen toe. Fiscount werkt samen met de budgetcoaches van FinaFit. Deze bieden een totaaloplossing voor de aanpak van de schuldenproblematiek van je werknemers. Ze maken je werknemers Financieel Fit.

Kosten loonbeslag voor werkgever
Werknemers met loonbeslagen of financiële problemen kosten de werkgever geld:

 • 7 dagen extra ziek per jaar;
 • Extra inhuur of meerwerk collega’s;
 • 20% minder productief;
 • Eerder afgeleid (risico op fouten, ongelukken);
 • Verzoeken om voorschotten;
 • Geen ruimte om minder te werken, ook als dat beter zou zijn voor de gezondheid;
 • Veel stress bij de werknemer.

De Budgetcoach helpt

Een gediplomeerd budgetcoach van FinaFit gaat het gesprek aan met je werknemer om zijn of haar financiële situatie in kaart te brengen en op de rit te krijgen. Uiteraard volledig vertrouwelijk. De kosten van een budgetcoach afspraak (gemiddelde duur 3-5 uur inclusief voorbereiding en nazorg) bedragen € 549,- ex. btw en inclusief reiskosten. Hierbij is rekening gehouden met een efficiency korting vanwege onze samenwerking.

Wat doet de Budgetcoach precies voor de werknemer?

1. Overzicht Inkomsten-Uitgaven-Schulden;
2. Analyse uitgaven (bankapp);
3. Advies en tips om geld te besparen zoals:

 • boodschappen;
 • gebruik gas, water en licht;
 • abonnementen en verzekeringen;
 • sparen voor onvoorziene uitgaven.

4. Direct actie, indien nodig. Dat betekent dus bellen met schuldeisers, incassobureaus of deurwaarders voor betaalafspraken;

5. Ook hulp met o.a.:

 • invullen formulieren;
 • energietoeslag aanvragen;
 • aanvragen lokale of landelijke inkomensondersteuning.

6. Advies over het eventuele vervolgstappen.

De meeste werknemers kunnen na deze inventarisatie met de gegeven adviezen de zaken weer op de rit krijgen. Mocht er meer actie nodig zijn, zoals gesprekken met schuldeisers, zullen we ons vervolgadvies en de kosten daarvoor eerst afstemmen.

Flyer

Contact

Neem contact op met Fiscount om de Budgetcoach snel in gang te zetten. Mail naar secretariaat@fiscount.nl of bel 038-4561900.