Subsidie

Wegwijs in subsidieland

Subsidie klinkt voor veel organisaties interessant, maar het ontbreekt vaak aan tijd, kennis en kunde om met behulp van dit ondoorzichtige instrument daadwerkelijk activiteiten en investeringen te financieren. Rogier Teunissen is gespecialiseerd in het ontdekken en benutten van subsidiekansen en ontneemt alle bureaucratische hobbels voor jouw organisatie. Wij onderscheiden ons door een persoonlijke benadering, waarin wij het aanvraagproces als startpunt zien van het subsidietraject. Wij zien cliënten niet als eenmalige opdracht, maar streven naar een duurzame partnerrelatie in subsidies.

Subsidieproces

De eerste stap bestaat uit het screenen van alle activiteiten en investeringen, waarbij deze getoetst worden op basis van bestaande subsidieregelingen bij de regionale, nationale en Europese overheden. Wij komen hiervoor vrijblijvend bij jou langs om in een gesprek te identificeren of er subsidiekansen aanwezig zijn. Wanneer wij kansen zien tot subsidie, start het gezamenlijke traject van informatie-uitwisseling om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige aanvraag. Wij dienen vervolgens de aanvraag voor jou in en handelen het gehele correspondentietraject met de subsidieverstrekker af.

Toekenning

Ontvangen wij voor jou een toekenning? Dan helpen we jou vervolgens met de project- en urenadministratie in de realisatiefase. Deze administratie is immers ook een voorwaarde voor de daadwerkelijke subsidie/afdrachtsvermindering. Wanneer de subsidieverstrekker een controle uitvoert, helpen wij bij de voorbereiding van die controle. Wij ondersteunen jou dus in alle fasen van het subsidieproces en blijven betrokken bij het project om zodoende een optimaal resultaat te behalen.

ISO-certificering

Bovenstaande werkwijze en dienstverlening is volledig gecertificeerd volgens ISO-norm 9001:2008. Alle procedures en handelingen worden uitgevoerd volgens deze normering. Dat biedt voor jou en voor ons een garantie op een hoogwaardige kwaliteit. Zo worden en zijn jouw subsidieaanvragen en subsidietoekenningen in combinatie met onze werkwijze een duidelijke toegevoegde waarde voor jouw activiteiten en investeringen.

Fiscount heeft een subsidiebundel samengesteld waarin de diverse subsidies overzichtelijk zijn vermeld en toegelicht:

Contact: