Fiscount Pensioenservice

Zorgplicht pensioenvragen

De rechter heeft al een aantal keren geoordeeld dat een accountant wel degelijk een zorgplicht heeft als het gaat om pensioenvragen van zijn cliënten. Jouw DGA-relatie wil van jou weten welke keuzes hij nog heeft nu pensioenopbouw in eigen beheer is afgeschaft. De MKB-ondernemer die wordt geconfronteerd met een pensioenfonds dat (vermeend) achterstallige premies vordert, vraagt jou om een oplossing. Een werkgever-relatie vraagt zich af of hij het voorstel van de verzekeringsmaatschappij voor de verlenging van de pensioenverzekering van zijn werknemers kan accepteren. Of de ontslagen werknemer die meent dat zijn werkgever de collectief verzekerde pensioenregeling onjuist heeft uitgevoerd en nu een schadevergoeding claimt. Hoe help jij deze werkgever verder?

Eigen pensioenkennis vergroten

Dit zijn allemaal voorbeelden van situaties die zich in jouw praktijk (kunnen) voordoen. Dan is het goed om te weten dat de mensen van het Fiscount Pensioenservice jou in al die situaties kunnen bijstaan. En ook als jij jouw eigen pensioenkennis wil vergroten, kun je bij ons terecht. We verzorgen cursussen en trainingen op diverse locaties, maar we komen ook graag bij jou op kantoor voor een incompanytraining.

Pensioenscan

De pensioenregeling voor je medewerkers is dynamisch. Net als een auto heeft ook een pensioenregeling periodiek onderhoud nodig. Dat onderhoud is bij onze adviseurs van Fiscount Pensioenservice in goede handen. Aan de hand van de Pensioenscan inventariseren wij wat er geregeld is in de pensioenregeling van jouw werknemers en waar mogelijke risico’s worden gelopen. In een persoonlijk gesprek geven we vervolgens aan op welke punten de regeling verbeterd kan worden en/of de punten waarop eigenlijk (directe) actie gewenst is.

In onze flyer Pensioenscan kun je meer lezen over dit product.

Flyer Pensioenscan

ODV-scan

Wat houdt de Fiscount ODV-service in?
Wij zorgen ervoor dat voor al jouw DGA-relaties de ODV-verplichting jaarlijks op de juiste manier wordt berekend. Je krijgt van ons een overzicht van de jaarlast en van de post die door de vennootschap op haar balans moet worden opgenomen. Ook berekenen wij eventueel alvast
de uitkering voor het nieuwe jaar. Tenslotte geven wij je attentiepunten mee omtrent bijvoorbeeld (het uitstellen van) de ingangsdatum van de uitkeringen of de mogelijkheden om de ODVverplichting bij een verzekeraar of bank onder te brengen en de gevolgen daarvan.

Flyer ODV-scan

DGA eigen beheer adviesmodule

Met de Fiscount ‘DGA eigen beheer adviesmodule’ ben je direct op de hoogte van de fiscale mogelijkheden van de diverse soorten lijfrente- en stamrechtovereenkomsten.
Verder biedt het pakket een dossiercheck, waarbij wordt beoordeeld of aan alle juridische en cijfermatige voorwaarden is voldaan.

Flyer DGA eigen beheer

Contact: