Zakelijke mediation, herstructurering en business coaching

Zakelijke mediation

Niks doen bij conflicten is doorgaans geen optie en op een juridische procedure zitten de meeste ook niet te wachten. Mediation biedt dan uitkomst. Een zakelijke mediation is een relatief kortdurend traject van gemiddeld één of enkele bijeenkomsten, waarbij twee (of meer) partijen letterlijk met elkaar ‘aan tafel gaan’, onder begeleiding van een procesbegeleider (mediator). Het doel is om partijen met elkaar in gesprek te laten gaan en te laten onderzoeken welke gezamenlijke oplossing beter is dan bijvoorbeeld een juridische procedure of het conflict te laten voortbestaan. Met behulp van zakelijke mediation kan de kwestie of samenwerking worden teruggebracht tot normale proporties, zodat oplossingen weer in beeld komen.

De meest voorkomende vorm binnen onze praktijk is samenwerkingsmediation. Vaak gaat het hierbij om DGA’s of vennoten die met elkaar in conflict zijn gekomen, al dan niet met familieverhoudingen op de achtergrond.

In het MKB spelen, bij conflicten, de financiële en fiscaal-juridische aspecten in veel gevallen een ‘hinderlijke’ rol. Fiscaal-juridische begeleiding – en soms ook fiscale mediation – kan hierbij aanvullend worden ingezet.

Herstructurering

Herstructurering van ondernemingen gaat vaak gepaard met gedoe en spanningen. Veelal is krimp en sanering aan de orde. Het financieel herschikken en saneren van schulden – al dan niet onder de Whoa (Wet homologatie onderhands akkoord) – vormt hierbij met regelmaat een belangrijk onderdeel. En dit terwijl diverse vormen van samenwerking gelijktijdig onder druk (zijn) komen te staan. Het aanstellen van een procesbegeleider (mediator) kan zorgen voor structuur en een zekere rust totdat de onderneming weer in rustiger vaarwater is gekomen. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om (een vorm van) interim management.

Business coaching

Business coaching is feitelijk het tegenovergestelde van herstructureren. Bij business coaching gaat het om groei en ontwikkeling. Veel ondernemers blijven na verloop van tijd ‘hangen’ op een bepaald niveau, terwijl de potentie vele malen groter is. Hoe komt dat? Aan welke knoppen wordt niet of wellicht juist te veel gedraaid? Business coaching kent twee benaderingen. Een korte termijn benadering waarbij de focus ligt op het relatief snel verbeteren van het bedrijfsresultaat en een lange termijn benadering. Bij de langere termijn benadering wordt veel dieper ingezoomd op de vraag waar de onderneming naartoe zou willen groeien. Klopt het scenario wel met de persoonlijke doelen van de ondernemer? Zijn de omgevingsfactoren daarvoor wel aanwezig? Worden ze ook juist benut? Hoe zit het met de benodigde vaardigheden en competenties van de ondernemer en hoe met die van zijn medewerkers? Sluit het gedrag en de ambitie van eenieder wel aan bij hetgeen wordt gezegd en/of afgesproken? De aanpak is gericht op Focus en Doen!

Waar richten wij ons op?

Onze zakelijke mediators richten zich met name op:

  • verschillende vormen van zakelijke mediation, waaronder samenwerkingsmediation en fiscale mediation;
  • herstructurering van MKB-ondernemingen die in zwaar weer terecht zijn gekomen, met al dan niet spanningen aan de ‘top’;
  • groei en ontwikkeling van onderneming en ondernemer;
  • persoonlijke begeleiding zoals conflictcoaching en leiderschapsontwikkeling;
  • geven van cursussen en trainingen.

Contact: