Zakelijke mediation en leiderschapsontwikkeling

Zakelijke mediation

Niks doen bij conflicten is doorgaans geen optie en op een juridische procedure zit je vermoedelijk al helemaal niet te wachten. Mediation biedt dan uitkomst. Een zakelijke mediation is een relatief kortdurend traject van gemiddeld één of enkele bijeenkomsten, waarbij twee (of meer) partijen letterlijk met elkaar ‘aan tafel gaan’ omdat ze met elkaar in conflict zijn gekomen. Het doel is om partijen met elkaar in gesprek te laten gaan en te laten onderzoeken welke gezamenlijke oplossing beter is dan bijvoorbeeld een juridische procedure of het conflict te laten voortbestaan.

Leiderschapsontwikkeling

In ieder bedrijf komen wel eens spanningen voor: in de directiekamer en/of op de werkvloer. Deze spanningen kunnen verschillende oorzaken hebben. Denk aan ‘gebrekkige’ communicatie, lastige keuzes en dilemma’s, tegengestelde belangen, verschillende stijlen van leidinggeven en aansturen of een verschil in visie en (strategisch) inzicht. Hoe zorg je dat die spanningen verminderen en jou niet in de weg gaan zitten? Dat vraagt om goed leiderschap. Leiderschap kun je ontwikkelen. Vaak gaat het hierbij om het inzetten van andere en/of nieuwe vaardigheden en inzichten, steeds ter verbetering van een vaak stroeve samenwerking op directie-, aandeelhouders- en/of MT-niveau.

Wat kun je bereiken?

Nagenoeg alle conflicten en verschillen in visies en leiderschapsstijlen kennen zowel een inhoudelijke als een relationele kant. Veelal blijkt dat een van deze kanten te weinig aandacht heeft gekregen. De totale kwestie of samenwerking is daardoor uit balans geraakt, waardoor ogenschijnlijk onoverbrugbare tegenstellingen zijn ontstaan. Met behulp van zakelijke mediation en/of leiderschapsontwikkeling (individueel of in teamverband) kun je de kwestie of samenwerking terugbrengen tot normale proporties, zodat oplossingen weer in beeld komen. Voor jezelf en voor elkaar.

Waar richten wij ons op?

Onze procesbegeleiders richten zich met name op:

  • groei en ontwikkeling van directie- en MT-leden;
  • verbetering van de (onderlinge) samenwerking op directie- en MT-niveau;
  • pragmatische ontvlechting van samenwerkingsstructuren (ook die waarbij waarderingskwesties een rol spelen).

Vouchers voor business coaching en opleiding voor startende ondernemers in Overijssel en Gelderland

De provincies Overijssel en Gelderland stellen een subsidie beschikbaar van € 2.000 voor businesscoaching en opleiding, om startende ondernemers (minder dan 6 jaar ingeschreven bij de KvK) een steuntje in de rug te bieden.

Een goede start is het halve werk. Uit het onlangs gepubliceerde onderzoek, dat het Erasmus Centre for Entrepeneurship uitvoerde in opdracht van het platform NLgroeit, is gebleken: “MKB-bedrijven die gesteund worden door een coach groeien sneller en makkelijker dan concurrenten zonder externe begeleiding. De groei zou komen door effectievere besluitvorming, het doorvoeren van strategische veranderingen en realisatie van doelstellingen door meer focus aan te brengen. Daarnaast zou het leiden tot hogere motivatie en tevredenheid, zelfwerkzaamheid en een hogere productiviteit.”

Spreekt dit je aan (voor jezelf of je klanten) en wil jij meer weten over deze regeling? Zie hieronder de voucher voor meer informatie of neem contact met mij op: w.bent@fiscount.nl

Contact: