Accountancy

Fiscount kantoororganisatie

Wij, accountantsadviseurs, houden ons natuurlijk bezig met voorbereidingen op collegiale toetsingen (of begeleiding na een onvoldoende) en bieden jou de mogelijkheid om een waarneming via Fiscount te regelen. Maar kwaliteitsbeheersing gaat allang niet meer alleen over het voldoen aan wetgeving en beroepsregelgeving, maar ook over het inrichten van een toekomstbestendig kantoor. Tijdens incidentele trajecten of periodieke compliance-bezoeken bespreken we niet alleen het voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook de ontwikkelingen in de accountancy rond de veranderende dienstverlening en de (on)mogelijkheden (en gevaren) van ICT. We hebben verder een kwaliteitshandboek ontwikkeld in twee varianten (FKS en FKK). Dit is een praktisch kwaliteitsbeheersingssysteem in de vorm van een handboek en bijbehorende modellen. Daarnaast kan je via de Fiscount-ICT-straat jouw kantoorautomatisering vormgeven.

Fiscount Assurance

Via Fiscount Assurance kan je ook vrijwillige controles van jaarrekeningen, beoordelingsopdrachten en overige assurance-opdrachten, zoals subsidie- en inleenverklaringen etc. aan ons uitbesteden. En tot slot kunnen wij jou ook ondersteunen bij de uitvoering van jouw eigen assurance-praktijk, bijvoorbeeld bij het opstellen van een AO/IB-beschrijving, een controleplan of bij de uitvoering van OKB’s.

Contact: