Sterke groei omzet en resultaat bij accountants- en administratiekantoren

Dit blijkt uit de elfde editie van de Benchmark Kantoorcijfers, gehouden in de zomer van 2021. De totale kosten in 2020 stijgen met gemiddeld 4%, waarbij de ICT-kosten de overhand hebben met een stijging van 12%. Na de personeelskosten is ICT daarmee de grootste kostenpost met gemiddeld 7,4% van de totale kosten. De omzet groeit ondanks de tekorten in de arbeidsmarkt. De vacatures lopen op tot 13,5% van het personeelsbestand. Toch groeiden de kantoren qua personeel met gemiddeld 4,4%.

Lichte stijging behalen norminkomen

Het percentage kantoren dat onvoldoende resultaat voor managementbeloning behaalt om per fte management € 60.000 te verdienen, is in 2020 gedaald naar 27%. In 2019 was dit bij 29% van de kantoren het geval. Bij kantoren tot en met 2 fte zien we dat 54% verlies maakt als van de standaard managementbeloning wordt uitgegaan, terwijl dit slechts bij 10% van de kantoren met meer dan 5 medewerkers voorkomt. Grotere kantoren zijn beter in staat om het norminkomen per kantoorhouder te verdienen.

Gemiddelde kantoor

Het gemiddelde kantoor (op basis van 405 deelnemers, waarvan 392 met financiële cijfers over 2020) heeft in 2020 een omzet van € 586.000 behaald en is 6,1 fte groot. Daarvan is 1,6 fte eigenaar/vennoot/aandeelhouder. Het gemiddelde kantoor heeft in totaal € 562.000 aan toegevoegde waarde en € 212.000 aan resultaat vóór managementbeloning. Na managementbeloning is het resultaat in 2020 € 69.000. Het gemiddelde kantoor investeert € 34.000 (5,9% van de omzet) in ICT en € 224.000 (38,3% van de omzet) in personeel. Het gemiddelde kantoor keert € 142.000 uit aan haar eigenaren.

Administratief werk blijft basis van dienstverlening

Het grootste deel van de omzet wordt nog steeds behaald met administratieve verwerkingen en het samenstellen van jaarrekeningen (totaal 63%). De verhoudingen in omzet naar activiteit liggen al een aantal jaren op hetzelfde niveau, kleine wijzigingen daargelaten. De verwachte verschuiving van administratieve naar meer adviesgerichte werkzaamheden lijkt voorlopig geen voet aan de grond te krijgen. Het percentage omzet uit het verzorgen van aangiften en de loonadministratie bedraagt 19%. De omzet fiscale en overige (strategische) advisering omvat 16% van de omzet, waarbij de omzet overige advisering met 15% groeit.

Grote verschillen tussen groepen van gelijke omvang

De declarabiliteit stijgt licht naar 76%. De omzet per medewerker (inclusief kantoorhouder) stijgt licht, met 2,9% tot € 96.000. De productiviteit verschilt echter sterk tussen kantoren van verschillende omvang. Kantoren van 1 tot 5 fte behalen een omzet per fte van minder dan € 90.000. Zelfstandigen zonder personeel doen het beter met € 97.000, evenals kantoren van 7 tot 16 fte (€ 99.000) of groter (€ 100.000). Al met al liggen deze productiviteitscijfers beduidend hoger dan de benchmark die we vorig jaar hielden. Kijkend naar de HARR © analyse (ontwikkeld door Govers Accountants), waarin wordt bepaald dat voor een gezonde bedrijfsvoering de personele kosten lager moeten zijn dan 60% van de toegevoegde waarde, zien we dat in 2020 de personele kosten gemiddeld over alle kantoren 70% van de bruto marge bedroegen. Bij kantoren tussen 7 en 10 medewerkers lukte het om dit percentage onder de 65% te krijgen. De personele kosten zijn de kosten van personeel en de managementbeloning.

Prijsstelling en tarieven

Qua prijsstelling zien we dat het hanteren van een uurtarief (per functie en/of activiteit) nog steeds gebruikelijk is, vooral bij de grotere kantoren. Het percentage kantoren dat (al dan niet naast een uurtarief) vaste prijzen (totaalprijs, abonnementen, prijzen per stuk) hanteert stijgt van 72% naar 78%.
23% van de kantoren gebruikt slechts één prijsmodel, terwijl 17% van de kantoren vier of meer modellen gebruikt.

De tarieven zijn gemiddeld met 2,4% gestegen ten opzichte van 2020.

Personeel en ICT-ontwikkelingen

Het aantal medewerkers inclusief eigenaren (in fte) dat in 2021 werkzaam is bij de 439 kantoren die deze vraag hebben ingevuld, is 2.615, een gemiddelde van 6,0 fte. Dit is een stijging van 4,4% ten opzichte van 2020.

Er zijn echter vele vacatures. De kantoren zijn nog op zoek naar 352 fte (13,5% van de huidige bezetting), waarbij vooral administratief en accountancypersoneel wordt gezocht. Kijkend naar de verwachting voor de komende jaren, dan verwacht meer dan 50% van de kantoren dat het personeelsbestand min of meer gelijk blijft. Meer dan 35% van de deelnemers verwacht dat administratief, accountancy en fiscaal personeel zal zijn toegenomen binnen drie jaar. 16% van de deelnemers verwacht geen juridische functies meer te hebben binnen drie jaar.

Qua ICT-ontwikkelingen zien we dat steeds meer kantoren investeren in het verbeteren van de productiviteit, waaronder de koppeling van systemen en het automatisch boeken. Boekhouden in de cloud is de standaard. Innovatie in nieuwe vormen van dienstverlening blijft steken op het niveau van 2020. Vooral grotere kantoren zetten deze nieuwe vormen in. KPI-dashboards zijn daarbij het meest populair, maar ook de 360-graden bedrijfsanalyse wordt steeds vaker gebruikt. Innovaties bij het inzicht in de eigen performance worden wel uitgevoerd, maar procesoptimalisatie voert de boventoon.
Elektronische dossiervorming is gemeengoed geworden en elektronische werkprogramma’s worden steeds meer ingezet. Opvallend is dat grotere kantoren inmiddels bij alle ontwikkelingen voorop lopen.

Branche ontwikkelt zich sterk

Het gemiddelde kantoor groeit qua omzet met 7% en qua resultaat vóór managementbeloning met 15% en ná managementbeloning zelfs met 35%. Bovendien lukt het om personeel aan te trekken en een hogere productiviteit te behalen.

Kantoren investeren sterk in automatisering van processen, maar ook in automatisering van activiteiten met een extra toegevoegde waarde, zoals KPI-rapportages en advisering. Het administratieve werk prevaleert nog sterk en biedt een stabiele basis. Al met al ontwikkelt de branche zich positief en is zij succesvol bezig met het optimaliseren van processen.

Over de Benchmark Kantoorcijfers

In 2021 hebben 439 kantoren aangesloten bij NOAB en/of Fiscount deelgenomen aan de elfde editie van deze benchmark. Dit is representatief genoeg om uitspraken te doen over de gehele markt.

De Benchmark Kantoorcijfers is de succesvolle branche-brede benchmark voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren die zijn aangesloten bij Fiscount en NOAB. Doel van de benchmark is om de aangesloten kantoren te voorzien van relevante vergelijkingsinformatie om inzicht te krijgen in de eigen cijfers en voor uitzicht op verbetering.

Cijfers ook voor externen beschikbaar

Deelnemers hebben gratis toegang. Andere partijen kunnen tegen betaling toegang krijgen tot de complete benchmark. Het is mogelijk daarbij te filteren op kantooromvang, regio en soort kantoor. De gegevens zijn anoniem en kunnen als rapport worden opgeslagen of online worden bekeken. Informatie hierover kunt u krijgen via info@noab.nl / administratie@fiscount.nl.

Klik hieronder voor een beknopte marktanalyse.

Beknopte marktanalyse