Accountants- en administratiekantoren groeien sterk ondanks personeelstekort

Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, behaalden in 2021 8,5% meer omzet en 12,8% meer resultaat dan in 2020. Dit blijkt uit de twaalfde editie van de Benchmark Kantoorcijfers. De totale kosten in 2021 stegen met gemiddeld 6,9% ten opzichte van 2020, waarbij de ICT-kosten een stijging laten zien van 15,6%. Na de personeelskosten (46,5%) is ICT de grootste kostenpost met gemiddeld 7,6% van de totale kosten. De kosten voor beloning voor de eigenaren/kantoorhouders zijn met 27,4% ook een grote kostenpost, maar kunnen ook tot de winst worden gerekend. De omzet groeide wederom ondanks de tekorten op de arbeidsmarkt. De vacatures lopen op tot 13,7% van het personeelsbestand of 0,9 FTE per kantoor in 2022. Toch groeiden de kantoren in 2021 qua personeel met gemiddeld 6,7%.

Sterke stijging behalen norminkomen

Het percentage kantoren dat onvoldoende resultaat voor managementbeloning behaalt om per fte een standaard beloning van € 60.000 te verdienen, is in 2021 gedaald naar 20%. In 2020 was dit bij 27% van de kantoren het geval. Bij kantoren tot en met 2 fte zien we dat nog maar 42% verlies maakt als van de standaard managementbeloning wordt uitgegaan, terwijl dit slechts bij 10% van de kantoren met 5 of meer medewerkers voorkomt. Grotere kantoren zijn ook in 2021 beter in staat om het norminkomen per kantoorhouder te verdienen. Grotere kantoren, vanaf 5 medewerkers, laten een hogere omzet per fte zien en hebben procentueel gezien meer personeelslasten. Ze hebben een lager resultaat vóór managementbeloning per medewerker dan kleinere kantoren.

Gemiddelde kantoor

Het gemiddelde kantoor (op basis van 381 deelnemers met financiële cijfers over 2021) heeft in 2021 een omzet van € 654.000 behaald en is 6,6 fte groot. Daarvan is 1,6 fte eigenaar/vennoot/aandeelhouder. Het gemiddelde kantoor heeft in totaal € 623.000 aan toegevoegde waarde en € 230.000 aan resultaat vóór managementbeloning. Na managementbeloning is het resultaat in 2021 € 81.000. Het gemiddelde kantoor investeert € 41.000 (6,3% van de omzet) in ICT en € 252.000 (38,5% van de omzet) in personeel.

Administratief werk blijft basis van dienstverlening

Het grootste deel van de omzet wordt nog steeds behaald met administratieve verwerkingen en het samenstellen van jaarrekeningen (totaal 61%). Dit is iets lager dan vorig jaar (63%). Adviesgerichte werkzaamheden blijven steken op 16% van de omzet. Het percentage omzet uit het verzorgen van aangiften en de loonadministratie bedraagt 19%.

Grote verschillen tussen groepen van gelijke omvang

De declarabiliteit stijgt met 0,7% naar 77,1%. De omzet per medewerker (inclusief kantoorhouder) stijgt met 1,9% naar € 98.900. De productiviteit verschilt echter sterk tussen kantoren van verschillende omvang. Kantoren tot 1 FTE doen het met € 99.500 beter dan kantoren met 1 tot en met 10 FTE, waarbij de omzet per medewerker stijgt al naar gelang het kantoor groter wordt. Kantoren vanaf 16 FTE behalen zelfs een omzet per medewerker van € 105.500. Kijkend naar de verschillen tussen de groepen met een vergelijkbare omzet per medewerker, dan zien we dat de groep met de laagste omzet per medewerker (minder dan € 50.000) ook het laagste resultaat vóór managementbeloning per medewerker laat zien van € 13.400, terwijl kantoren met een omzet per medewerker van meer dan € 100.000 een resultaat vóór managementbeloning per medewerker laat zien van € 45.000.

Prijsstelling en tarieven

Qua prijsstelling zien we dat het hanteren van een uurtarief (per functie en/of activiteit) nog steeds gebruikelijk is, vooral bij de grotere kantoren, waar vooral een uurtarief per functie wordt gehanteerd. Kantoren met een hogere omzet per medewerker lijken ook nog steeds de voorkeur te geven aan het uurtarief. Wel zien we een afname in het gebruik van uurtarieven bij kantoren die meer uitgeven aan ICT. Hoe hoger de ICT-softwarekosten per FTE dan wel hoe hoger het percentage ICT-kosten ten opzichte van de omzet, des te lager het gebruik van uurtarieven en des te meer het gebruik van vaste prijzen als prijsmodel.

De tarieven zijn gemiddeld met 3,8% gestegen ten opzichte van 2021.

Personeel en ICT-ontwikkelingen

Het aantal medewerkers inclusief eigenaren (in fte) dat in 2022 werkzaam is bij de 434 kantoren die deze vraag hebben ingevuld, is 2.740, een gemiddelde van 6,3 fte. Dit is een stijging van 2,7% ten opzichte van 2021.

Er zijn echter ook in dit jaar vele vacatures. De kantoren zijn nog op zoek naar 376 fte (13,7% van de huidige bezetting), een groei van 11,7% ten opzichte van vorig jaar. Er wordt vooral administratief en accountancypersoneel gezocht. Kijkend naar de verwachting voor de komende jaren, dan verwacht 59% van de kantoren dat het personeelsbestand min of meer gelijk blijft. 28% van de deelnemers verwacht dat administratief, accountancy en fiscaal personeel zal zijn toegenomen binnen vijf jaar. 16% van de deelnemers verwacht geen juridische functies meer te hebben binnen vijf jaar en 14% verwacht geen secretariële functies meer te hebben, terwijl dit percentage bij de administratieve, accountancy en fiscale functies onder de 5% ligt.

Qua ICT-ontwikkelingen zien we een vergelijkbaar beeld met vorig jaar, namelijk dat steeds meer kantoren investeren in het verbeteren van de productiviteit, waaronder de koppeling van systemen en het automatisch boeken. Innovatie in nieuwe vormen van dienstverlening blijft steken op het niveau van 2021. Zoals te verwachten zetten vooral grotere kantoren deze nieuwe innovaties in. KPI-dashboards zijn daarbij het meest populair. Innovaties die inzicht geven in de eigen performance worden vaker ingezet, maar procesoptimalisatie voert de boventoon.

Elektronische dossiervorming is gemeengoed geworden en is door nagenoeg elk kantoor uitgerold of men is hier mee bezig. Dit geldt ook voor de PSD2-bankkoppeling en automatisch boeken van facturen. Benchmarking, CRM en Data-analyse blijven qua ontwikkeling sterk achter bij de rest.

Branche blijft zich sterk ontwikkelen

Het gemiddelde kantoor groeit qua omzet met 8,5% en qua resultaat vóór managementbeloning met 6.9% en ná managementbeloning zelfs met 12,8%. Bovendien lukt het om personeel aan te trekken (+2,8%) en een hogere omzet per medewerker (+1,8%) te behalen. Het rendement van de kantoren is verbeterd en het aantal kantoren dat niet het minimum norminkomen van € 60.000 per kantoorhouder behaalt is afgenomen. Het administratieve werk prevaleert nog sterk en biedt een stabiele basis. Al met al ontwikkelt de branche zich wederom positief en weet zij te groeien ondanks het personeelstekort van 13,7%.

Over de Benchmark Kantoorcijfers

In 2022 hebben 434 kantoren aangesloten bij NOAB en/of Fiscount deelgenomen aan de twaalfde editie van deze benchmark. Dit is representatief genoeg om uitspraken te doen over de gehele markt.

De Benchmark Kantoorcijfers is de succesvolle branche-brede benchmark voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren die zijn aangesloten bij Fiscount en NOAB. Doel van de benchmark is om de aangesloten kantoren te voorzien van relevante vergelijkingsinformatie om inzicht te krijgen in de eigen cijfers en voor uitzicht op verbetering.

Cijfers ook voor externen beschikbaar

Deelnemers hebben gratis toegang. Andere partijen kunnen tegen betaling toegang krijgen tot de complete benchmark. Het is mogelijk daarbij te filteren op kantooromvang, regio en soort kantoor. De gegevens zijn anoniem en kunnen als rapport (voorbeeld) worden opgeslagen of online worden bekeken. Informatie hierover kunt u krijgen via info@noab.nl en/of administratie@fiscount.nl.

Klik hieronder voor een beknopte marktanalyse.

Beknopte marktanalyse