AVG en cyberweerbaarheid

De wereld digitaliseert snel. Niet alleen het bedrijfsleven speelt hierop in, ook criminelen doen dat. Zelfs zo sterk, dat de gewone criminaliteit daalt, en specifiek cybercriminaliteit jaarlijks enorm groeit. Haast dagelijks komen bedrijven in het nieuws omdat ze te maken hebben gehad met hackers, datalekken of andere cyberongemakken. Het is dan ook niet de vraag of je te maken krijgt met cybercriminaliteit, maar wanneer!

Volledig ontzorgd met het cyber-adviespakket

Als adviseur beschik je over heel wat informatie van je klanten. Denk aan financiële informatie vanuit het jaarwerk, (vertrouwelijke) juridische documenten, salarisgegevens en meer in het algemeen aan (mail)adressen en telefoonnummers. Je moet er niet aan denken dat je niet meer bij deze informatie kunt omdat een hacker het tegen losgeld heeft gegijzeld. Of dat je jouw klant met het schaamrood op de kaken moet melden dat zijn cijfers bij de concurrent zijn komen te liggen door een datalek.

Fiscount wil de bij haar aangesloten kantoren helpen in het bewustwordings- en weerbaarheidsproces van cyberrisico’s. Daarnaast kan Fiscount je helpen met de uitrol van de AVG. Dit alles hebben we in een overzichtelijk cyber-adviespakket gegoten, waarvoor wij samenwerken met specialisten op het vlak van cybersecurity. Wij brengen via het cyber-adviespakket de risico’s voor jouw kantoor in kaart en adviseren over de te nemen maatregelen, zodat jouw kantoor veiliger en weerbaarder wordt. Dit traject begint met een persoonlijke intake en het invullen van een vragenlijst. Dit leidt vervolgens tot een rapport met aanbevelingen waarbij de volgende onderdelen aan de orde komen:

  • Beleid en organisatie
  • Techniek
  • Menselijk handelen
  • Wetgeving en contractuele verplichtingen

Het rapport wordt in een persoonlijk gesprek uitgebreid besproken. Uiteraard wordt hierbij diepgang gezocht op de onderdelen waar het kantoor minder hoog scoort dan noodzakelijk is, waarmee we zorgen dat jouw digitale voor- én achterdeur goed op slot zitten. Uiteraard altijd met de gedachte dat het allemaal werkbaar moet blijven. Hierbij kunnen we je ontzorgen of we stemmen af dat je een gedeelte zelf oppakt, wat wij vervolgens checken. Net wat jij wilt.

Jouw klant

De kennis die je opdoet is vanzelfsprekend niet alleen relevant voor jouw eigen kantoor, maar ook voor al jouw eindklanten. Want of ze nu veel of weinig klanten hebben, wel of geen personeel, ieder bedrijf loopt risico’s (denk ook aan de automatisering die op afstand ontregeld kan worden) en haast ieder bedrijf valt onder de werking van de AVG. Vanzelfsprekend kunnen wij jouw klant ook weer ontzorgen.

Verzekering

In het gesprek over de bevindingen kan ook de cyberverzekering aan bod komen. Dit is geen alternatief voor goede maatregelen. Immers, verzekeren zonder zelf de nodige maatregelen te nemen, leidt veelal niet of onvoldoende tot dekking. Het kan er wel voor zorgen dat een eventueel restrisico op financiële schade na een cyberincident verzekerd is. Een onafhankelijk advieskantoor op het gebied van risicomanagement in de zakelijke markt is hierbij betrokken. Zij hebben ruime ervaring met accountants-, administratie- en (belasting)advieskantoren en kennen deze markt.

Flyer Cyber-advies

Contact

Neem voor meer informatie contact op met een van de specialisten van het Team AVG en cyberweerbaarheid:

Melanie 3

mr. Melanie Hermes
directeur Fiscount Juristen | juridisch adviseur arbeids- en privacyrecht

038 - 456 19 00
m.hermes@fiscount.nl
Foto Ren Schwering

René Schwering
specialist cyberweerbaarheid

038 - 456 19 00
r.schwering@fiscount.nl