Kantoorwaardering

Hoeveel is je kantoor waard? Dat is een bijzonder uitdagende vraag, want elk kantoor is anders en daardoor wordt elke waardering ook maatwerk. Gelukkig zijn er meerdere kwalitatief hoogwaardige oplossingen waarmee we de waarde van je kantoor kunnen bepalen. Dit varieert van een quickscan (waarde-indicatie) tot en met geavanceerde waarderingen. Met behulp daarvan stellen we een helder waarderingsrapport voor je op.

Waar komt het waarderingsrapport van pas?

Kantoren die een waarderingsrapport laten opstellen door Fiscount Kantooropvolging (FKO), gebruiken dit vaak bij hun oriëntatie op verkoop, participaties of aandeelhoudersgeschillen. Daarnaast zien we ook een toenemende belangstelling voor deze waarderingsrapporten zodra kantoren in discussies belanden over de economische waarde van hun kantoor in claimgevoelige situaties. Denk in dit kader aan (fiscale) herstructureringen, maar ook aan pre-pack voorafgaand aan faillissement en aan financiële verslaggeving. Op zulke momenten hebben kantoren nog meer behoefte aan een partij die waarderingen professioneel én objectief uitvoert. Fiscount Kantooropvolging is zo’n partij.

Ook in de volgende situaties heb je als kantoor, als bedrijf, een waarderingsrapport nodig:

  • Toe- of uittreding van een maat, firmant of vennoot
    Fiscount Kantooropvolging krijgt vaak opdrachten om een aandelenbelang te waarderen of een belang in een maatschap of een firma. Voor accountants-, administratie- en (belasting)advieskantoren zijn wij graag de specialist in de markt die zij hiervoor kunnen benaderen. Wij kunnen hierbij voor je optreden als deskundige in een rechtszaak, als partijdig of onpartijdig deskundige, als bindend adviseur of als mediator.
  • Bedrijfsopvolging voor de fiscus
    Bedrijfswaarderingen worden voor de belastingdienst steeds belangrijker. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kent vrijstellingen voor de schenkbelasting, maar wel onder voorwaarden. Zo is er een professionele waardebepaling vereist om na te kunnen gaan of een bedrijf wel binnen de vrijstelling valt. De belastingdienst beschikt sinds enige jaren over een landelijk Business Valuation Team met veel kennis op dit gebied. In gesprek met de fiscus is Fiscount Kantooropvolging een stevige inhoudelijke gesprekspartner, die zich in gesprekken over waarderingsissues niet laat wegblazen. Wij weten wat je kantoor waard is en waarom.
  • Echtscheiding
    Een echtscheiding heeft extra consequenties als een van de partners een eigen onderneming heeft, die is opgenomen in de verdeling of verrekening. Gezien de grote belangentegenstelling tussen beide partners moet de waarde van die onderneming bijzonder zorgvuldig – en onafhankelijk en objectief – worden bepaald. Wij voeren deze waarderingstrajecten vaak uit in samenwerking met advocaten en echtscheidingsmediators. Uiteraard moeten bij een echtscheiding ook andere zaken financieel worden afgerekend en afgewikkeld. Denk hierbij onder meer aan een eigen huis, de inboedel, spaarrekeningen en pensioenaanspraken. Ook als het tot een gerechtelijke procedure komt is het belangrijk om te kunnen beschikken over een goed onderbouwd waarderingsrapport.

Contact

Anton Koning portret

drs. Anton M. Koning RA MFP
adviseur kantooropvolging • financieel planner

038 303 4130
a.koning@fiscount.nl