Kantoorwaardering

Wij bieden u een scala aan kwalitatief hoogwaardige oplossingen. Variërend van een quick-scan (waarde-indicatie) tot aan geavanceerde waarderingen.

Toepassing

De waarderingsrapporten die Fiscount Kantooropvolging (FKO) opstelt, worden veel gebruikt bij oriëntatie op verkoop, participaties of aandeelhoudersgeschillen. Daarnaast signaleren wij een groeiende behoefte aan een onafhankelijke, professioneel gefundeerde opinie over economische waarde in claimgevoelige situaties. Denk hierbij aan (fiscale) herstructureringen, pre-pack voorafgaand aan faillissement, maar denk ook zeker aan financiële verslaggeving.

Toe- of uittreden maat, firmant of vennoot

De meest voorkomende opdracht is de waardering van een aandelenbelang en een belang in een maatschap of firma. Hierin is FKO specialist in de markt van accountant-, administratie- en (belasting)advieskantoren. FKO kan hierbij optreden als deskundige in een rechtszaak, als partijdig of onpartijdig deskundige, als bindend adviseur of als mediator.

Bedrijfsopvolging voor fiscus

Bedrijfswaarderingen voor de fiscus worden steeds belangrijker. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kent vrijstellingen voor de schenkbelasting, maar wel onder voorwaarden. Om te bepalen of een bedrijf binnen die vrijstelling valt, is een waardebepaling noodzakelijk. De kennis bij de fiscus van waarderingen is de laatste jaren gegroeid; de belastingdienst beschikt sinds enige jaren over een Landelijk Business Valuation Team. U vindt in ons een professionele gesprekspartner bij discussies over waarde.

Echtscheiding

De waardebepaling van een onderneming die is opgenomen in de verdeling of verrekening bij een echtscheiding vergt, gezien de grote belangentegenstelling, bijzondere zorgvuldigheid. Deze waarderingstrajecten worden vaak uitgevoerd in samenwerking met advocaten en echtscheidingsmediators. Een echtscheidingsproces is vaak een moeilijke periode waar mensen goed en snel doorheen willen. Om tot een goede afsluiting te komen dient ook een financiële afrekening en afwikkeling plaats te vinden; de verdeling of verrekening van de boedel. Hieronder valt onder meer een eigen huis, de inboedel, spaarrekeningen, pensioenaanspraken, maar (mogelijk) ook de onderneming van (één van) de partners. Van belang is dat de waardebepaling van de onderneming op onafhankelijke en objectieve basis geschiedt. Tevens is een goed onderbouwde waardering van cruciaal belang bij een mogelijke gerechtelijke procedure.

Er zijn verschillende manieren om de waarde van uw bedrijf te bepalen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Anton Koning 1

drs. Anton M. Koning RA MFP
adviseur kantooropvolging | financieel planner

06 - 513 26 054
a.koning@fiscount.nl