Conflictwaardering, -begeleiding en second opinion

Hoe los je conflicten op over de waarde van jullie kantoor?

Hoeveel is je kantoor waard? In de praktijk zijn waarde en prijs verschillende dingen! Als verkoper ben je vaak wat te optimistisch over de waarde en je potentiële koper wil liefst zo min mogelijk betalen. Een verschil van mening over de waarde van de onderneming bij koop of verkoop is dan ook niet zeldzaam. Maar ook onder andere omstandigheden kunnen er zakelijke geschillen optreden over de waarde van je kantoor/bedrijf, bijvoorbeeld:

  • aandeelhouders/vennoten zijn het niet met elkaar eens over de waarde bij toe- of uittreding, beëindiging van de vennootschap, of met de geschillen- en blokkeringsregeling;
  • een dispuut met de belastingdienst over de economische waarde van de onderneming;
  • meningsverschillen bij echtscheiding over de boedelverdeling en de waarde van de onderneming of de aandelen van een van beide partners, als deze is opgenomen in de verdeling of verrekening.

Bij een waardebepaling bij zakelijke geschillen is het van groot belang dat partijen de ruimte krijgen om te vertellen hoe zij aankijken tegen de waarde van hun kantoor/bedrijf en waarom. Zakelijke feiten, emoties en conflicterende belangen komen hierbij als een cocktail samen.

Onafhankelijke blik nodig

In deze situaties kan begeleiding (bemiddeling of mediation) of advies van een onafhankelijke externe partij – al dan niet bindend – een uitkomst bieden. Juist omdat deze persoon er niet gekleurd, zonder emoties en zonder eigenbelang naar kan kijken. Hij of zij kan het geschil analyseren, bepalen wat redelijk is, en jullie als partijen mogelijk weer tot elkaar brengen. Uiteraard komen niet alleen kantoor- of bedrijfseigenaren in conflict met elkaar, er kan ook frictie ontstaan met andere zakelijke partners, zoals leveranciers, afnemers, medewerkers, of met nabestaanden. Ook dan is het slechten van die zakelijke geschillen belangrijk, om zaken weer vlot te trekken.

Vraag om een second opinion

Heeft een andere partij een waardering uitgevoerd van jullie kantoor, maar hebben jullie hier geen goed gevoel bij? In dat geval adviseren je om te kiezen voor een second opinion van Fiscount Kantooropvolging. Wij kunnen niet alleen toetsen of de gehanteerde uitgangspunten economisch verdedigbaar zijn, maar ook bepalen of de gebruikte waarderingsmethodes wel correct zijn toegepast. Op die manier krijg je meer zekerheid over de daadwerkelijke marktwaarde van je kantoor. Het wordt dan minder complex om tot de juiste prijs te komen.

Contact

Anton Koning portret

drs. Anton M. Koning RA MFP
adviseur kantooropvolging • financieel planner

038 303 4130
a.koning@fiscount.nl
Servaas Vrijburg portret

drs. Servaas M.M. Vrijburg
zakelijk mediator • herstructureringskundige • business coach • trainer • statutair directeur

0297 349 889
s.vrijburg@fiscount.nl