Conflictwaardering, -begeleiding en second opinion

Waardebepaling bij zakelijke geschillen

De waarde van een onderneming maakt regelmatig onderdeel uit van een conflictsituatie. Door onverwachte omstandigheden kunnen er allerlei geschillen optreden, bijvoorbeeld:

  • Verschil van mening over de waarde tussen aandeelhouders / vennoten bij uittreding, beëindiging vennootschap, geschillen- en blokkeringsregeling;
  • Verschil van mening over de waarde van de onderneming bij koop of verkoop;
  • Dispuut met de Belastingdienst over de economische waarde van uw onderneming;
  • Verschil van mening bij een echtscheiding over de boedelverdeling.

Bij een waardebepaling bij zakelijke geschillen is het van groot belang dat partijen de gelegenheid krijgen hun zienswijze te laten horen. De visies over de waarde van de onderneming kunnen dan afwijken, omdat zakelijke feiten, emoties en conflicterende belangen allen een rol spelen. In deze situaties kan begeleiding (bemiddeling of mediation) of advies van een onafhankelijke externe partij – al dan niet bindend – een uitkomst bieden.

Naast conflictsituaties tussen eigenaren van ondernemingen kan ook een conflict ontstaan tussen andere zakelijke partners. Voorbeelden hiervan zijn conflicten met leveranciers, afnemers of tussen nabestaanden.

Second opinion

Wij kunnen u van dienst zijn door een reeds uitgevoerde waardebepaling te beoordelen in de vorm van een second opinion. Hierbij wordt onder meer getoetst of de gehanteerde uitgangspunten economisch verdedigbaar zijn en of de waarderingsmethodes juist toegepast zijn.

Anton Koning 1

drs. Anton M. Koning RA MFP
adviseur kantooropvolging | financieel planner

06 - 513 26 054
a.koning@fiscount.nl
Servaas Vrijburg directie Fiscount

drs. Servaas M.M. Vrijburg
zakelijk mediator | herstructureringskundige | business coach | trainer | statutair directeur

0297 - 34 98 89
s.vrijburg@fiscount.nl