PE a la Carte 2015

Dit jaar vieren we met PE à la Carte het 10-jarig jubileum. Van 17 tot en met 19 november sfeervol cursus volgen en uzelf trainen. Nieuwsgierig of direct inschrijven? Klik hier voor het programma en kies alvast uit de 30 verschillende titels.


September- en decemberbrief

Wilt u uw cliënt kort en bondig informeren over de Belastingplannen 2016 die het kabinet op Prinsjesdag presenteert? Maar ook over andere aangenomen en aanhangige wetsvoorstellen? In de september- en decemberbrief wordt alle informatie overzichtelijk op een rij gezet voor uw cliënt en voorzien van handige tips en actiepunten waarmee uw cliënt de fiscale voordelen dit jaar nog optimaal kan benutten. Het voordeel van de september- en decemberbrief is dat u de informatie per doelgroep of segment kan selecteren. Bestellen of meer weten? Mail naar g.vanderwal@fiscount.nl.


Eindejaarsactualiteiten 2015

Uw klanten tijdens het drukke najaar ook volledig ontzorgen en ondersteunen? Dat kan met onze Eindejaarsactualiteiten 2015. Hierin zijn belangrijke thema’s uit het Belastingplan 2016 en andere wet- en regelgeving, die samenhangen met de jaarovergang, overzichtelijk op een rij gezet voor uw cliënt. Ook zijn aandachtspunten opgenomen waarmee uw cliënt de nieuwe maatregelen doelmatig kan inpassen in zijn bedrijfsvoering en bedrijfsadministratie. Met de uitgave Eindejaarsactualiteiten 2015 ondersteunt u uw cliënt tegen het einde van het jaar bij zijn fiscale en juridische keuzes. U zorgt ervoor dat hij op het juiste moment de juiste informatie krijgt om die keuzes te kunnen maken en u laat zien dat u op de juiste thema’s meedenkt. Bestellen of meer weten? Mail naar g.vanderwal@fiscount.nl.


De eerste vier SMARTaccountancy introductiebijeenkomsten zijn succesvol verlopen. Inmiddels hebben ruim 50 kantoren belangstelling getoond. De planning is om in oktober van start te gaan met de eerste reguliere bijeenkomsten. Ook zijn er kantoren die wel belangstelling hebben, maar niet bij een van de introductiebijeenkomsten aanwezig konden zijn. Wilt u meedoen of heeft u behoefte aan nadere informatie, neem dan contact op met Freek Zandbergen AA (038-4561900 of mail naar f.zandbergen@fiscount.nl). Of lees verder en klik op lees meer.


Vernieuwde website

Op 1 september zijn we overgegaan op een nieuwe huisstijl. Daar hoort natuurlijk ook een vernieuwde website bij. Is deze al 100% naar onze zin? Zeker niet. We hebben nog tal van wensen en ideeën. En daar gaan we hard mee aan de slag. Stapje voor stapje. Op de cursuspagina kunt u snel – per maand – inzicht krijgen in onze cursussen en trainingen. Ook kunt u selecteren op trainer of onderwerp. Daarnaast is de functionaliteit van de modellenbank verbeterd. Maar alles kan altijd beter. Laat ons gerust weten wat u er van vindt en mail naar s.vrijburg@fiscount.nl.


René Pater RPP

Sinds de oprichting van Fiscount Loonservice, is René Pater teamleider van dit onderdeel van Fiscount. Het totale team van Fiscount Loonservice bestaat uit zes personen en is gevestigd in Veenendaal. René is te bereiken op 038-4561900 of 0318-559529 of via r.pater@fiscountloonservice.nl.


Drs. Anita A.J.M. Fransen RA

Anita is reeds sinds enkele jaren mede verbonden aan de controlepraktijk van Fiscount Assurance (FA), maar daarmee niet bij alle kantoren bekend. Anita is mede oprichter van Barttool.com. BART staat voor business audit & reporting tool. Een product dat goed aansluit op FKS (Fiscount Kwaliteitssysteem). Anita is te bereiken op 038-4561900 of 06-28636086 of via a.fransen@fiscount.nl.


Mr. drs. Peter Paul Buijsrogge MRICV RV

Fiscount en Bright Orange gaan intensiever samenwerken. Bright Orange houdt zich in de kern bezig met bedrijfswaarderingen en aan- en verkoop van ondernemingen. Peter Paul Buijsrogge zal daartoe mede opereren vanuit ons kantoor in Zwolle. Ook zullen Fiscount en Bright Orange gereedschap ontwikkelen dat de kantoren beter kan ondersteunen bij dit soort processen. Peter Paul is met name inzetbaar daar waar de ‘Mobachmethode’ niet langer volstaat. Vraagstukken die uitgaan van grotere en/of meer complexe belangen, vragen dan een specifieke deskundigheid inclusief bijbehorende risicoafdekking. Peter Paul is te bereiken op 038-4561900 of 06-221999989 of via pp.buijsrogge@fiscount.nl.


Mr. Marjan Kuijt

Na enkele jaren van afwezigheid zal Marjan Kuijt weer terugkeren bij Fiscount. Niet als fiscalist, maar als executeur. Marjan heeft zich de laatste jaren toegelegd op de voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen. Onder de kantoren is de afgelopen jaren een groeiende behoefte aan dit specialisme ontstaan. U kunt Marjan vanaf 1 september bereiken op 038-4561900 of 06-34190450 of via m.kuijt@fiscount.nl. Marjan is lid van de NOVEX (Nederlandse organisatie voor executeurs). In de PE a la Carte zal zij een training verzorgen over het levenstestament.


Mr. Barbara Rijskamp

Barbara Rijskamp heeft zich met ingang van augustus van dit jaar als fiscalist mede verbonden aan Fiscount. Zij zal met name voor kantoren in Noord Holland en het westelijk deel van Zuid Holland het aanspreekpunt zijn en de VTA’s gaan verzorgen. Barbara heeft fiscaal recht gestudeerd in Tilburg en meer dan 15 jaar ervaring in het MKB. Ze is tevens bestuurslid geweest van het Register Belastingadviseurs (RB). Barbara is te bereiken op 038-4561900 of 06-30517641 of via b.rijskamp@fiscount.nl.