Cliëntenbrief Eigenrisicodragen ZW en/of WGA

Jaarlijks vragen werkgevers zich in september af: moet ik voor het volgende jaar wel of niet eigenrisicodrager worden of blijven voor de uitkeringen krachtens de Ziektewet (ZW) en/of de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)? Of is terugkeer naar ‒ of blijven bij ‒ het UWV voordeliger? De antwoorden op die vragen zijn onder meer afhankelijk van een vergelijking tussen de publieke en private premies voor 2018. Op 1 september jl. heeft het UWV de nieuwe cijfers voor 2018 gepubliceerd. Die cijfers zijn dus belangrijk voor die keuze. Maar uw cliënt zal ook andere afwegingen moeten maken om uiterlijk 1 oktober 2017 zijn/haar keuze te bepalen en actie te ondernemen. Met de cliëntenbrieven van Fiscount ondersteunt u uw cliënt bij het maken van die keuze. Er is een cliëntenbrief voor werkgevers in het mkb en een cliëntenbrief voor grote werkgevers.