Trainingen

 

 

 

 

 

Jouw cliënt verwacht van jou adequaat advies en actuele antwoorden op gestelde vragen. Onze cursussen en trainingen sluiten daar perfect bij aan. Onze ervaren adviseurs staan midden in de praktijk als ‘adviseur van de adviseurs’. Zij staan met hun praktische tips en tools garant voor een praktische vertaling naar jouw dagelijkse praktijk. Daarnaast ontwikkelen onze adviseurs cursussen en trainingen die zijn gebaseerd op actuele thema’s en naar de laatste stand van rechtspraak en wet- en regelgeving. Tijdens de cursussen en trainingen zoeken zij de interactie met hun deelnemers en wordt veel van de materie vanuit praktijkcases uitgewerkt. Zo komt je tot nieuwe inzichten en inspirerende oplossingen. Mede hierdoor verzorgt Fiscount inmiddels – zowel op maat als bij open inschrijving – ruim 300 trainingen en cursussen per jaar.     

nba pe nirpa rba
nba
Fiscount is een Cedeo-erkende opleider.
Cedeo is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten toetst, onder andere in opdracht van NBA. De NBA heeft Fiscount geaccrediteerd als onderwijsinstelling voor de cursus Professioneel Kritische Instelling.
rba

 

April

Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount tijdens één van de 23 Vaktechnische Actualiteiten (2). Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen. 

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


De nieuwe Arbowet is sinds 1 juli 2017 van kracht, waardoor nieuwe eisen worden gesteld aan de inhoud van een contract met een arbodienst of zelfstandig bedrijfsarts en aan de arboverplichtingen van werkgevers. Op 1 juli 2017 bestaande contracten moeten uiterlijk 1 juli 2018 zijn aangepast, anders volgen er boetes van de Inspectie SZW. Uit onderzoek blijkt dat nog 10.000 werkgevers geen contract hebben of geen juist contract hebben met een arbodienstverlener. In deze training zetten we onder meer uiteen aan welke eisen de arbocontracten uiterlijk per 1 juli 2018 moeten voldoen.

 

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Algemeen
4


Wat verandert er als op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt? Vanaf die datum moet iedere organisatie voldoen aan de strenge privacywetgeving die dan in de hele Europese Unie geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen. De AVG heeft ook veel impact op hoe een accountantskantoor persoonsgegevens bewaart, be- en verwerkt, beveiligt en gebruikt. Deze training geeft je inzicht in de verplichtingen en de stappen die jouw kantoor moet doorlopen om AVG-proof te worden. Dat vergt een gedegen voorbereiding.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Wat verandert er als op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt? Vanaf die datum moeten jouw cliënten voldoen aan de strenge privacywetgeving die dan in de hele Europese Unie geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen. De AVG heeft veel impact op hoe jouw cliënten persoonsgegevens bewaren, be- en verwerken, beveiligen en gebruiken. In deze training leer je hoe je jouw cliënten kunt helpen bij de voorbereidingen om AVG-proof te worden.  

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Mei

De economie trekt aan, dus zijn ook de bedrijfsovernames weer in trek. Het personeel lijkt echter vaak een spelbreker te zijn. Het helpt niet om in het contract op te nemen: ‘koper neemt geen personeel over’. Hoe kijken rechters onder de nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving aan tegen de rechten van het personeel bij een overname en wanneer is er sprake van een overgang van een onderneming? Al deze arbeidsrechtelijk gevolgen van een bedrijfsovername komen tijdens deze cursus aan orde. Maar ook de (forse) rekening die het UWV - soms onterecht - doorstuurt aan de verkrijger.  

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Permanente educatie loonadministratie - door NIRPA gewaardeerd met een 9

 

Loonadministratie draait om actuele details met directe gevolgen voor werkgevers en werknemers. Details op drie vakgebieden:

 • Loonheffingen
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid en re-integratie
PE PUNTEN
NBA
4

NIRPA
43

NOAB
4

RB Algemeen
2

RB Fiscaal
2


Wat is hot in het accountantsberoep? Tijdens deze praktische bijeenkomsten bespreken we een mix van  externe verslaggeving, wetgeving rond kantoororganisatie, beroepsregelgeving en toetsingen NBA. Ook komen aan de orde ontwikkelingen op het gebied van ICT en innovatie die relevant zijn voor accountants- administratie en belastingadvieskantoren. Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor vragen en discussie, en het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de deelnemers.

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Algemeen
4


Je krijgt een uitnodiging van een van jouw cliënten voor zijn verjaardag. Over een maand bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd en nodigt hij je uit voor een feestje. Maar eerst heeft hij ook nog wat praktische vragen over zijn pensioen- en lijfrentepolissen. Hij wil namelijk de eerste jaren na zijn pensionering over een hoger inkomen beschikken dan in de jaren daarna. Voor een goed advies is het van belang dat je weet welke fiscale voorwaarden er voor de verschillende polissen gelden. Tijdens deze training praten we je bij over de mogelijkheden die je hebt voor een inkomensplanning na pensionering.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Werkgevers hebben soms problemen met zieke werknemers. Jij wordt daar als adviseur of  salarisadministrateur regelmatig mee geconfronteerd. Maar wat mag een werkgever bijvoorbeeld wel of niet aan een zieke werknemer vragen en welke verzuimgegevens mag de werkgever of jij wel of niet vastleggen? Welke rol speelt de arbodienst of bedrijfsarts ten opzichte van de werkgever? Welk loon moet een werkgever aan een zieke werknemer doorbetalen en welk loon als de zieke werknemer deels nog werkt? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in deze verdiepingscursus.

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Algemeen
4


Blockchain is de grote belofte voor organisaties in het publieke en private domein als het gaat om het efficiënter en transparanter maken van processen. In een interactieve training informeren we je over het fenomeen blockchain; hoe het werkt en welke verschillende soorten blockchain zijn er? Ook  presenteren we toepassingen in algemene velden en specifiek in de accountancy. Wat is waardevol? En wat is gehyped? Is een blockchainoplossing in jouw organisatie noodzakelijk of zinvol? En onder welke voorwaarden? Alle aspecten passeren de revue!

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Hoe behoud je goede medewerkers nu de druk op de arbeidsmarkt blijft toenemen? Professionele beroepers, zoals (assistent)accountants, fiscalisten en juristen zetten hun loopbaan eenvoudig elders voort, wanneer de organisatie hen niet (meer) genoeg past. De meesten veranderen van werkkring of stagneren door gesprekken die nooit zijn gevoerd. In deze 3-daagse training reiken we je een compleet gevulde gereedschapskist aan om professionals plezierig en langdurig aan jouw organisatie te binden. De inzet van dit gereedschap leidt tot meer werkplezier, hogere effectiviteit en meer eigenaarschap, waarvan de hele organisatie profiteert.

PE PUNTEN
NBA
15

NOAB
8

RB Algemeen
15


Wat zijn de belangrijkste aspecten rond de jaarverslaggeving voor de kleine en micro rechtspersoon? Welke verschillen zijn er tussen commerciële en fiscale grondslagen? Deze vragen en andere pijnpunten rond de externe verslaggeving bij kleine en micro-rechtspersonen komen in deze bijeenkomst aan de orde. Uiteraard komen ook de recente vereenvoudigingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving aan bod.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Als een nalatenschap openvalt, treedt vaak een situatie van onverdeeldheid in. Was de erflater gehuwd in (beperkte) gemeenschap van goederen, dan moet deze gemeenschap en vervolgens de nalatenschap worden verdeeld. Bij de wettelijke verdeling gaat dit allemaal van rechtswege. Maar is dit de beste uitkomst? Is er een onderneming of BV die naar een opvolger moet, dan is dat zeker niet zo. Jij kent jouw cliënt en jij bent dus dé persoon om jouw cliënt bij de verdeling van de nalatenschap te adviseren. In deze training krijg je inzicht in hoe je nalatenschappen kunt afwikkelen en welke keuzes je daarbij kunt maken. Je zult zien: jij maakt het verschil.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
1.5

RB Fiscaal
1.5


Juni

Raakt een cliënt in een echtscheiding verwikkeld, dan treden vaak persoonlijke aspecten op de voorgrond. Maar de echtscheiding kan ook gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming of bv en de eventuele werknemers van die onderneming of bv. Kortom het is in ieders belang dat de echtscheiding zo min mogelijk van invloed is op de voortzetting van de onderneming of bv. In deze training behandelen we de faciliteiten die er zijn ingeval van een echtscheiding en hoe je bij uitkoop van een partner de belastheffing kunt beperken of in de tijd spreiden of financieren.     

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Pensioenfondsen zijn actief in het opsporen van werkgevers die bij hun fonds thuishoren, met forse naheffingen van premies als gevolg. Er wordt ook streng gecontroleerd op de naleving van cao’s. Berucht zijn de controles namens de SNCU op naleving van de uitzend-cao. Er bestaat ook het misverstand dat als de Belastingdienst een werkgever voor de premieheffing indeelt in een bepaalde sector, dat dan ook de cao en het bedrijfstakpensioenfonds van die sector van toepassing zijn. Deze cursus laat zien dat de verschillende indelingen kunnen leiden tot opmerkelijke verschillen.
 

PE PUNTEN
NBA
5

NOAB
5

RB Algemeen
5


Permanente educatie loonadministratie - door NIRPA gewaardeerd met een 9

 

Loonadministratie draait om actuele details met directe gevolgen voor werkgevers en werknemers. Details op drie vakgebieden:

 • Loonheffingen
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid en re-integratie
PE PUNTEN
NBA
4

NIRPA
43

NOAB
4

RB Algemeen
2

RB Fiscaal
2


Achter ieder model zitten keuzes. Deze keuzes zijn gemaakt door de opsteller van het modelcontract. Het is natuurlijk mogelijk dat de praktijksituatie andere keuzes vraagt, die niet meteen uit het model op te maken zijn. Aan de hand van enkele modellen uit de Fiscount Modellenbank (FMB) bespreken wij een aantal veel gebruikte modelcontracten en hoe u die kunt gebruiken.

 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Hoe behoud je goede medewerkers nu de druk op de arbeidsmarkt blijft toenemen? Professionele beroepers, zoals (assistent)accountants, fiscalisten en juristen zetten hun loopbaan eenvoudig elders voort, wanneer de organisatie hen niet (meer) genoeg past. De meesten veranderen van werkkring of stagneren door gesprekken die nooit zijn gevoerd. In deze 3-daagse training reiken we je een compleet gevulde gereedschapskist aan om professionals plezierig en langdurig aan jouw organisatie te binden. De inzet van dit gereedschap leidt tot meer werkplezier, hogere effectiviteit en meer eigenaarschap, waarvan de hele organisatie profiteert.

PE PUNTEN
NBA
15

NOAB
8

RB Algemeen
15


Blockchain is de grote belofte voor organisaties in het publieke en private domein als het gaat om het efficiënter en transparanter maken van processen. In een interactieve training informeren we je over het fenomeen blockchain; hoe het werkt en welke verschillende soorten blockchain zijn er? Ook  presenteren we toepassingen in algemene velden en specifiek in de accountancy. Wat is waardevol? En wat is gehyped? Is een blockchainoplossing in jouw organisatie noodzakelijk of zinvol? En onder welke voorwaarden? Alle aspecten passeren de revue!

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Je hebt vast al ergens gelezen dat de privacyregels strenger worden. Maar wat betekent dit voor jouw organisatie? Wat moet je (nog) doen om te zorgen dat jouw organisatie voldoet aan de regels van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt? Daarnaast is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die steeds strenger wordt. In deze combi-cursus staan we stil bij welke maatregelen je wanneer en hoe moet  nemen om te voldoen aan de regels van de AVG en de Wwft.  

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Algemeen
4


Een optimale IT infrastructuur voor een accountantskantoor, snel, kosten efficiënt, wendbaar en schaalbaar, het lijkt bijna een utopie. Is de “cloud” een goede oplossing? Wat is precies de “cloud”? Allemaal vraagstukken die momenteel bij veel accountants- en administratiekantoren spelen. Dit vraagstuk wordt helemaal actueel wanneer je ziet dat veel softwareproviders de stap maken naar webapplicaties. Wat heb je dan eigenlijk nog allemaal nodig binnen je eigen kantoor? Kan je alles uitbesteden of beter van niet, en zo ja, hoe doe je dat? 

Het (laten) ontmantelen van de bv kan jouw cliënt wel eens een stuk gelukkiger maken. Wordt de  onderneming in namelijk in een eenmanszaak gedreven, dan houdt uw cliënt mogelijk meer over onder de streep. Een terugkeer uit de bv lijkt een ingewikkelde aangelegenheid, maar het kan heel veel opleveren! Zelfs de in de bv nog niet verrekende verliezen kunnen mee over naar privé! In deze cursus wordt je wegwijs gemaakt in de uitwerking van de geruisloze terugkeer van begin tot eind. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Wat is hot in het accountantsberoep? Tijdens deze praktische bijeenkomsten bespreken we een mix van  externe verslaggeving, wetgeving rond kantoororganisatie, beroepsregelgeving en toetsingen NBA. Ook komen aan de orde ontwikkelingen op het gebied van ICT en innovatie die relevant zijn voor accountants- administratie en belastingadvieskantoren. Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor vragen en discussie, en het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de deelnemers.

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Algemeen
4


Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount tijdens één van de 23 Vaktechnische Actualiteiten (3). Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen. 

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Hoe houd ik de juiste koers aan bij de beantwoording van de pensioenvragen van mijn relaties? Of het nu gaat om de begeleiding van een bedrijfsovername, indienstreden van een nieuw personeelslid; bij iedere vraag spelen er weer een heleboel regeltjes. Aan het antwoord kleven vaak (grote) financiele gevolgen. Daarom, welke regels zijn nu echt belangrijk en (hoe) kan je sturen in een voor jouw cliënt gunstige richting. Dat is waar deze training over gaat.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Juli

Pensioenfondsen zijn actief in het opsporen van werkgevers die bij hun fonds thuishoren, met forse naheffingen van premies als gevolg. Er wordt ook streng gecontroleerd op de naleving van cao’s. Berucht zijn de controles namens de SNCU op naleving van de uitzend-cao. Er bestaat ook het misverstand dat als de Belastingdienst een werkgever voor de premieheffing indeelt in een bepaalde sector, dat dan ook de cao en het bedrijfstakpensioenfonds van die sector van toepassing zijn. Deze cursus laat zien dat de verschillende indelingen kunnen leiden tot opmerkelijke verschillen.
 

PE PUNTEN
NBA
5

NOAB
5

RB Algemeen
5


September

Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Kom naar een van de 23 Vaktechnische Actualiteiten (4) en laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount. Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen.

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Bijna 90% van de ondernemers verwacht van zijn (accountant)adviseur een grotere rol als sparringpartner. Dat blijkt uit een onderzoek aan de aan de Universiteit Leiden van enkele jaren geleden. Omdat coachen om een wezenlijk andere (grond)houding vraagt dan adviseren, gaat aan deze nieuwe rol een interessant leerproces vooraf. In deze 8-daagse opleiding gaan we op zoek naar jouw businesscoachkwaliteiten en hoe je die kunt ontwikkelen en/of verbeteren, zodat je beter invulling kunt geven aan jouw nieuwe rol als sparringpartner van jouw cliënt.

 

Werkgevers hebben soms problemen met zieke werknemers. Jij wordt daar als adviseur of  salarisadministrateur regelmatig mee geconfronteerd. Maar wat mag een werkgever bijvoorbeeld wel of niet aan een zieke werknemer vragen en welke verzuimgegevens mag de werkgever of jij wel of niet vastleggen? Welke rol speelt de arbodienst of bedrijfsarts ten opzichte van de werkgever? Welk loon moet een werkgever aan een zieke werknemer doorbetalen en welk loon als de zieke werknemer deels nog werkt? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in deze verdiepingscursus.

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Algemeen
4


Permanente educatie loonadministratie - door NIRPA gewaardeerd met een 9

 

Loonadministratie draait om actuele details met directe gevolgen voor werkgevers en werknemers. Details op drie vakgebieden:

 • Loonheffingen
 • Sociale zekerheid
 • Arbeidsrecht
PE PUNTEN
NBA
4

NIRPA
43

NOAB
4

RB Algemeen
2

RB Fiscaal
2


Bij het opstellen of controleren van de jaarrekening kom je allerlei posten tegen die verband houden met de loonheffingen. Vaak zijn daar grote financiële belangen mee gemoeid. Herken je de risico’s? Zie je adviesmogelijkheden voor jouw cliënt? Tijdens deze cursus worden de risico’s en de advieskansen in kaart gebracht.

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


De ontwikkelingen in de agrarische sector volgen elkaar in snel tempo op. Vanaf 2018 zijn agrariërs gewone btw-ondernemers en is het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. De agrarische sector is bovendien actief als het gaat om het opwekken van energie door middel van zonnepanelen op daken of de aanleg van zonneparken. Als het gaat over vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen komt de vraag op of wel tot sloop hiervan moet worden overgegaan. Ook de onbelaste herwaardering van landbouwgronden blijft een actueel thema, waaraan fiscale risico’s zijn verbonden. Al deze ontwikkelingen komen in deze training aan de orde. 

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Jouw kantoor doet het misschien al: het splitsen van het administratieve proces en de feitelijke samenstelling van de jaarrekening. Wellicht omdat in de collegiale toetsing het administratieve proces niet wordt getoetst, of misschien wil je meer gaan werken met kwartaal- of maandcijfers. Maar hoe verhoudt deze werkwijze zich tot de NBA-handreiking 1136 en waar houdt het administratieve proces op en begint de samenstelling van de jaarrekening? Wat zijn significante aangelegenheden en zijn die van belang? Al deze vragen komen in deze cursus aan de orde, net als uiteraard de rapportage zelf.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Van jou wordt (steeds meer) verwacht dat jouw kantoor een beheerste en integere bedrijfsvoering heeft. Zo moet je beleid hebben in het kader van de Wwft en van de AVG. Zeker bij een incident rond ongebruikelijk transacties of persoonsgegevens wordt je al gauw onzorgvuldigheid verweten, als je hierover geen schriftelijke richtlijnen hebt opgesteld. Ook bij andere incidenten rond de dienstverlening helpt het als je aantoonbaar werk hebt gemaakt van de opzet en naleving van een kwaliteitssysteem. Deze training geeft inzicht in het nut van een kwaliteitshandboek en hoe je dat kunt vormgeven.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Oktober

Hoe houd ik de juiste koers aan bij de beantwoording van de pensioenvragen van mijn relaties? Of het nu gaat om de begeleiding van een bedrijfsovername, indienstreden van een nieuw personeelslid; bij iedere vraag spelen er weer een heleboel regeltjes. Aan het antwoord kleven vaak (grote) financiele gevolgen. Daarom, welke regels zijn nu echt belangrijk en (hoe) kan je sturen in een voor jouw cliënt gunstige richting. Dat is waar deze training over gaat.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Kom naar een van de 23 Vaktechnische Actualiteiten (5) en laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount. Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen.
 

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Overige controle-opdrachten zijn er in veel soorten en maten. Soms verstrekt de instantie die de verklaring (of het assurance rapport) nodig heeft een controleprotocol, maar soms moet je de controle helemaal zelf opzetten. Voor controles van jaarrekeningen zijn er concrete voorschriften, maar de uitvoering van overige controles zijn de regels globaler. Hoe start je nu zo’n controle op en hoe krijg je genoeg informatie om deze verklaring te kunnen afgeven? Ook kijken we naar de aanpak van beoordelingsopdrachten; hoewel de regels daarvoor concreter zijn, zijn er zeker ook attentiepunten.

PE PUNTEN
NBA
5

NOAB
5

RB Algemeen
5


Het ontslagrecht wordt nu eens niet behandeld aan de hand van een saaie opsomming van regeltjes maar aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden afgewisseld met filmpjes. Door deze actieve benadering komt het ontslagrecht tot leven. Er wordt ook een case behandeld, waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe een goed ontslagdossier moet worden opgebouwd. In geval van een verstoorde arbeidsrelatie ontkomt een werkgever er niet meer aan om mediation aan te bieden. Maar hoe ziet zo’n proces er nu uit en hoe kan een werkgever zich hier op voorbereiden?

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Permanente educatie loonadministratie - door NIRPA gewaardeerd met een 9

 

Loonadministratie draait om actuele details met directe gevolgen voor werkgevers en werknemers. Details op drie vakgebieden:

 • Loonheffingen
 • Sociale zekerheid
 • Arbeidsrecht
PE PUNTEN
NBA
4

NIRPA
43

NOAB
4

RB Algemeen
2

RB Fiscaal
2


Bij herstructureringen wordt de premieplicht werknemersverzekeringen van de dga nog wel eens over het hoofd gezien. De regelgeving is bovendien nog niet zo lang geleden gewijzigd, net als de gebruikelijkloonregeling. Wat betekent dit voor jouw cliënten? Hoe voorkom je naheffingen, boeten en verwijten achteraf? Tijdens deze cursus gaan we op al deze aspecten in.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


De ontwikkelingen in de agrarische sector volgen elkaar in snel tempo op. Vanaf 2018 zijn agrariërs gewone btw-ondernemers en is het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. De agrarische sector is bovendien actief als het gaat om het opwekken van energie door middel van zonnepanelen op daken of de aanleg van zonneparken. Als het gaat over vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen komt de vraag op of wel tot sloop hiervan moet worden overgegaan. Ook de onbelaste herwaardering van landbouwgronden blijft een actueel thema, waaraan fiscale risico’s zijn verbonden. Al deze ontwikkelingen komen in deze training aan de orde. 

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


November

Blockchain is de grote belofte voor organisaties in het publieke en private domein als het gaat om het efficiënter en transparanter maken van processen. In een interactieve training informeren we je over het fenomeen blockchain; hoe het werkt en welke verschillende soorten blockchain zijn er? Ook  presenteren we toepassingen in algemene velden en specifiek in de accountancy. Wat is waardevol? En wat is gehyped? Is een blockchainoplossing in jouw organisatie noodzakelijk of zinvol? En onder welke voorwaarden? Alle aspecten passeren de revue!

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Wat verandert er als op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt? Vanaf die datum moeten jouw cliënten voldoen aan de strenge privacywetgeving die dan in de hele Europese Unie geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen. De AVG heeft veel impact op hoe jouw cliënten persoonsgegevens bewaren, be- en verwerken, beveiligen en gebruiken. In deze training leer je hoe je jouw cliënten kunt helpen bij de voorbereidingen om AVG-proof te worden.  

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Je wilt jouw dienstverlening aanpassen aan de kansen en eisen van een veranderende markt, maar je hebt geen idee hoe en waar je moet beginnen. De Fiscount-ICT-straat kan dan een oplossing zijn. Het is een platform waarmee je jouw bedrijfsvoering en dienstverlening op een moderne, maar ook praktische en efficiënte manier kunt inrichten. ICT is natuurlijk geen doel op zich, maar een middel. De vraag is hoe je dat middel kan en wilt inzetten. Wat voor een kantoor wil je zijn? Wat is er mogelijk en welke keuzes kan en wil je daarin maken? In deze bijeenkomst zetten we de mogelijkheden uiteen van de Fiscount-ICT-straat voor jouw kantoor.

PE PUNTEN
NBA
3

RB Algemeen
3


Stel, jouw relatie heeft onlangs afscheid genomen van een werknemer. Op een dag ploft er bij deze relatie een brief van een pensioenfonds op de mat. Wat blijkt, de werknemer heeft zich gemeld bij een pensioenfonds met het verzoek om pensioenuitkeringen te gaan verstrekken. Maar jij dacht altijd dat deze relatie niet onder de werking van dit fonds viel. Daarom is er ook elders een pensioenverzekering gesloten. Wat nu? Allereerst proberen het acute probleem op te lossen, maar daarna zorgen dat dit later niet nog eens gebeurt. En zo komen er tijdens deze training aan de hand van praktijkvoorbeelden nog meer pensioenrisico’s aan de orde. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat de salarisadministrateur meer wil adviseren. Er blijkt bovendien een grote behoefte aan het ontwikkelen van de eigen vaardigheden. Maar hoe doe je dat? Welke vaardigheden heb je in huis? Hoe zet je deze in? Op welke vlakken kun je bijleren? Wanneer heb je een click? Wanneer niet? Hoe komt dat? Al deze aspecten komen aan de orde in de training ‘Van administrateur naar salarisadviseur’.  

PE PUNTEN
NBA
3

NIRPA
45

NOAB
3

RB Algemeen
3


Achter ieder model zitten keuzes. Deze keuzes zijn gemaakt door de opsteller van het modelcontract. Het is natuurlijk mogelijk dat de praktijksituatie andere keuzes vraagt, die niet meteen uit het model op te maken zijn. Aan de hand van enkele modellen uit de Fiscount Modellenbank (FMB) bespreken wij een aantal veel gebruikte modelcontracten en hoe u die kunt gebruiken.

 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Bijna iedereen staat wel eens ‘voor de groep’; of je nu een uitgebreide cursus/training geeft of een presentatie/uitleg van kortere duur aan bijvoorbeeld jouw cliënten of collega’s. De een kan niet wachten en heeft er lol in, terwijl de ander er slapeloze nachten van heeft. Eén ding hebben ze gemeen: beter presenteren, kun je leren! Hoe, dat leer je tijdens deze training. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Kom naar een van de 23 Vaktechnische Actualiteiten (5) en laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount. Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen.
 

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Wat is hot in het accountantsberoep? Tijdens deze praktische bijeenkomsten bespreken we een mix van  externe verslaggeving, wetgeving rond kantoororganisatie, beroepsregelgeving en toetsingen NBA. Ook komen aan de orde ontwikkelingen op het gebied van ICT en innovatie die relevant zijn voor accountants- administratie en belastingadvieskantoren. Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor vragen en discussie, en het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de deelnemers.

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Algemeen
4


De tijd dat een financieringsaanvraag alleen via de huisbankier verloopt, is allang voorbij. Dagelijks komen nieuwe aanbieders op de markt. Aanvragen van financieringen doe je niet meer op papier maar steeds vaker digitaal. Financieringsportals worden steeds belangrijker en uit kostenoverweging en efficiency interessanter. Nu is het verkrijgen van een financiering een uitdaging voor MKB-ondernemers, evenals de terugbetaling ervan. In deze training komen al deze aspecten aan bod en leer je de MKB-ondernemer hierin beter te adviseren en begeleiden.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Een collegiale toetsing is een spannende aangelegenheid. Maar als je je goed voorbereid, neem je veel van die spanning bij voorbaat weg.
Met de cursus accountantsberoepsregelgeving rond kantoororganisatie en de uitvoering van (vooral) samenstellingsopdrachten, weet je precies hoe je je op een toetsing kunt voorbereiden. De cursus gaat met name in op de recente NBA-handreiking 1136 betreffende Standaard 4410 voor Samenstellingsopdrachten. 
Ook komen langs het toetsingsformulier samenstellingsopdrachten dat toetsers hanteren en het verloop van een toetsingsdag.

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Algemeen
4


De economie trekt aan, dus zijn ook de bedrijfsovernames weer in trek. Het personeel lijkt echter vaak een spelbreker te zijn. Het helpt niet om in het contract op te nemen: ‘koper neemt geen personeel over’. Hoe kijken rechters onder de nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving aan tegen de rechten van het personeel bij een overname en wanneer is er sprake van een overgang van een onderneming? Al deze arbeidsrechtelijk gevolgen van een bedrijfsovername komen tijdens deze cursus aan orde. Maar ook de (forse) rekening die het UWV - soms onterecht - doorstuurt aan de verkrijger.  

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Niets mooier dan een fiscale faciliteit. Daar wil iedereen wel gebruik van maken als dat kan. De bedrijfsopvolgingsregeling in Successiewet en de doorschuifregeling in de Inkomstenbelasting zijn voorbeelden van mooie faciliteiten. Niet eenvoudig om toe te passen, dat wel. Maar het kan jouw cliënt veel belasting besparen; in de huidige opzet van de regelingen tot wel 40% van de waarde van de onderneming. Wil jouw klant nog gebruik maken van de huidige (ruime) mogelijkheden, dan is het belangrijk nu al de eerste stappen te zetten. Hierbij is kennis van de regelingen voor jou een vereiste. Die kennis brengen we je bij in deze training. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Jouw cliënt doet steeds meer zaken over de grens. Soms opent hij/zij zelfs een filiaal (vaste inrichting) in het buitenland. Of wordt een buitenlandse vennootschap opgericht. De vraag is dan in welk land de winst wordt belast. Het kan zijn dat de winst zelfs in twee landen wordt belast. Gelukkig heeft Nederland met veel landen een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten. In deze cursus wordt in hoofdlijnen uitgelegd hoe de dubbele belastingheffing wordt voorkomen. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Voor jouw ICT-optimalisatie automatiseert de Fiscount-ICT-straat jouw bedrijfsprocessen, zonder dat je afscheid hoeft te nemen van al jouw bestaande applicaties. Het is een uniek platform dat veel onlinepakketten voor de accountancybranche aan elkaar koppelt. Jouw medewerkers en klanten werken samen op het platform, terwijl bestaande systemen zo veel mogelijk doorrenderen. Vanuit één kantooromgeving benader je al jouw accountancyapplicaties die zijn geïntegreerd en gekoppeld. Zit jouw pakket er onverhoopt niet tussen omdat het bijvoorbeeld geen onlinepakket is, dan kunnen wij jouw administratie - inclusief sub-administratie - converteren naar een van de online pakketten.

Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Kom naar een van de 23 Vaktechnische Actualiteiten (6) en laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount. Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen. 

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Zoek je voor jezelf of voor een cliënt een subsidie of een regeling voor financiering? Dit blijkt vaak minder gemakkelijk te zijn dan het zou moeten zijn. Ondernemers ervaren belangrijke processtappen in het subsidietraject als obstakels. In deze cursus nemen we je mee op reis door de subsidiewereld om je de basisvaardigheden aan te leren en je wegwijs te maken in subsidieland.  

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Wat zijn de belangrijkste aspecten rond de jaarverslaggeving voor de kleine en micro rechtspersoon? Welke verschillen zijn er tussen commerciële en fiscale grondslagen? Deze vragen en andere pijnpunten rond de externe verslaggeving bij kleine en micro-rechtspersonen komen in deze bijeenkomst aan de orde. Uiteraard komen ook de recente vereenvoudigingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving aan bod.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Voor het eerst sinds lange tijd komt de fiscus bij een van jouw relaties op bezoek. Wat staat je te wachten en wat moet je nu doen? Hoe kan je je voorbereiden en welke bevoegdheden heeft de fiscus eigenlijk? Mag de fiscus de administratie maar zo aan de kant schuiven en zelf een schatting maken van de winst? Of hierbij de opgeslagen digitale gegevens inzien? Deze cursus bespreken we aan de hand van een praktijkgeval hoe een boekenonderzoek verloopt en welke speerpunten de fiscus vaak heeft.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Jouw cliënt gaat emigreren of is al geëmigreerd. Om fiscale redenen blijft zijn bv in Nederland ingeschreven. Jij bent benoemd tot statutair directeur. Of een familielid is benoemd tot directeur. Het komt ook veel voor dat een cliënt vaak en langdurig in het buitenland verblijft, maar in Nederland blijft ingeschreven. In deze situaties moet je het verschil kennen tussen enerzijds ‘wonen’ en ‘verblijven’ en anderzijds kunnen bepalen waar de feitelijke leiding (de zetel) is gevestigd. De fiscale gevolgen voor jouw cliënt en zijn bv hangen hiervan af. In deze training behandelen we praktijkvoorbeelden van complexe situaties, waarin emigratie centraal staat. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Van jou wordt (steeds meer) verwacht dat jouw kantoor een beheerste en integere bedrijfsvoering heeft. Zo moet je beleid hebben in het kader van de Wwft en van de AVG. Zeker bij een incident rond ongebruikelijk transacties of persoonsgegevens wordt je al gauw onzorgvuldigheid verweten, als je hierover geen schriftelijke richtlijnen hebt opgesteld. Ook bij andere incidenten rond de dienstverlening helpt het als je aantoonbaar werk hebt gemaakt van de opzet en naleving van een kwaliteitssysteem. Deze training geeft inzicht in het nut van een kwaliteitshandboek en hoe je dat kunt vormgeven.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Huwelijksvermogensrecht staat in het brandpunt van de belangstelling. Op 1 januari 2018 is de beperkte gemeenschap van goederen ingevoerd als hoofdregel. Hiermee lijkt de noodzaak tot het opstellen van huwelijkse voorwaarden echter niet afgenomen. Er zijn veel gevallen denkbaar waarbij de nieuwe standaard van de beperkte gemeenschap niet voldoet, zodat de gang naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden toch zal moeten worden gemaakt. Tijdens deze training bespreken we de impact van de beperkte gemeenschap van goederen. En in welke gevallen huwelijkse voorwaarden nodig zijn. Ook staan we stil bij de verrekenbedingen.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Het gaat goed met de economie. Voor veel ondernemers een reden om de BV in te gaan. In deze praktische cursus werken we samen de inbreng in een BV van begin tot eind uit. Maar natuurlijk bespreken we eerst de voor- en nadelen van ondernemen in een BV. Daarna gaan we aan de slag, ook met de relevante rekenmodellen uit de Fiscount Modellenbank.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Het is mooi dat de Nederlandse fiscus het overdragen van een onderneming voor een groot deel heeft gefaciliteerd. Voor een groot deel, want de waarde van de onderneming moet nog wel worden bepaald en beleggingsvermogen is voor het grootste gedeelte uitgezonderd. Hoe bepaal je nu de waarde van een onderneming? Wat is nu eigenlijk beleggingsvermogen? En, hoe kijkt de fiscus naar een waardering?

Het kennisniveau van fiscus over waarderingsvraagstukken is bovendien de afgelopen jaren enorm toegenomen. Deze training zorgt ervoor dat ook jouw kennis hierover weer helemaal up to date is. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Wat verandert er als op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt? Vanaf die datum moet jouw organisatie voldoen aan de strenge privacywetgeving die dan in de hele Europese Unie geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen. De AVG heeft veel impact op hoe jij persoonsgegevens bewaart, be- en verwerkt, beveiligt en gebruikt. Voldoe je niet aan de regels, dan dreigt er bovendien een fikse boete. In deze training leer je hoe je kunt toetsen of jouw organisatie AVG-proof is, en zo ja blijft en zo nee, kan worden.   

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Let op! Deze cursus is alleen relevant indien de wetgever - zoals aangekondigd - het sportbesluit per 1 januari 2019 wijzigt. Onderstaande cursusomschrijving gaat uit van publicatie van dit besluit voorafgaand aan de publicatie van de Belastingplannen 2019.

 

Per 1 januari 2019 wijzigt – naar verwachting - het btw-sportbesluit en wordt de btw-sportvrijstelling uitgebreid. Dit heeft grote financiële gevolgen voor sportstichtingen en andere exploitanten van sportaccommodaties die op dit moment nog btw-plichtig zijn en het voordeel van btw-aftrek genieten.

Deze cursus bereidt je voor op de aanstaande wijzigingen en geeft aan hoe je jouw btw-voordeel kunt behouden. Je krijgt uitleg over alle btw-aspecten verbonden aan het exploiteren van sportaccommodaties.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Permanente educatie loonadministratie - door NIRPA gewaardeerd met een 9

 

Loonadministratie draait om actuele details met directe gevolgen voor werkgevers en werknemers. Details op drie vakgebieden:

 • Loonheffingen
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid en re-integratie
PE PUNTEN
NBA
4

NIRPA
43

NOAB
4

RB Algemeen
2

RB Fiscaal
2


Ongetwijfeld krijg je te maken met personeelsvraagstukken van cliënten: wat moet en mag ik vastleggen in mijn personeelsdossier volgens wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Maar ook: hoe voer ik een gesprek met een werknemer die matig functioneert? Ook krijg je vast wel eens vragen van over de inrichting en optimalisatie van de salarisadministratie. Tijdens deze workshop brengen we deze twee werelden van HRM en salarisadministratie bij elkaar en voorzien we je van praktische kennis en tips.

PE PUNTEN
NBA
3

NIRPA
45

NOAB
3

RB Algemeen
3


Op het terrein van de loonheffingen gaan de ontwikkelingen snel. Er is veel nieuwe wetgeving, beleid en rechtspraak. Ook de Belastingdienst zit niet stil en publiceert allerlei standpunten; al dan niet juist. Voor wie zich hier niet dagelijks mee bezighoudt, is dit lastig bij te houden. In deze 3 uur durende cursus praten we je aan de hand van praktijdvoorbeelden bij over de belangrijkste actualiteiten en recente ontwikkelingen in 2018. Ook kijken we alvast vooruit naar 2019.

PE PUNTEN
NBA
3

NIRPA
45

NOAB
3

RB Fiscaal
3


In 2017 zijn de eerste pensioenrechten in eigen beheer omgezet in een oudedagsvoorziening (ODV). In 2019 zullen de laatste volgen. Veel van deze ODV’s zullen niet aansluitend worden afgekocht, maar blijven een voorziening in het levensonderhoud. Overlijdt de dga voordat de ODV is ingegaan of voordat de laatste termijn is uitbetaald, dan zal het recht op deze uitkeringen vererven. Maar aan wie? In deze training geven we aan wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de ODV vererft aan de juiste persoon. Ook staan we stil bij de fiscale gevolgen van de vererving van een ODV en aan de onduidelijkheden die er nog zijn.

 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Jouw cliënt laat werknemers voor korte of langere tijd in het buitenland werken. Of hij haalt juist werknemers uit het buitenland naar Nederland. Of hij besteedt vanwege de lagere loonkosten werk uit aan buitenlandse bedrijven. Aan de hand van veel voorkomende praktijksituaties leer je de gevolgen, risico’s, oplossingen en kansen in kaart te brengen. Zo kun je werkgevers en werknemers op hoofdlijnen adviseren en de juiste vragen stellen.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Jouw kantoor doet het misschien al: het splitsen van het administratieve proces en de feitelijke samenstelling van de jaarrekening. Wellicht omdat in de collegiale toetsing het administratieve proces niet wordt getoetst, of misschien wil je meer gaan werken met kwartaal- of maandcijfers. Maar hoe verhoudt deze werkwijze zich tot de NBA-handreiking 1136 en waar houdt het administratieve proces op en begint de samenstelling van de jaarrekening? Wat zijn significante aangelegenheden en zijn die van belang? Al deze vragen komen in deze cursus aan de orde, net als uiteraard de rapportage zelf.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Bijna 90% van alle ondernemers wil begeleiding bij het ondernemen. Bij voorkeur van hun grootste vertrouwenspersoon: de accountant! Afhankelijk van de levensfase, het soort markt, de kwaliteiten en valkuilen van de ondernemer, zoeken ze een spiegel, een klankbord. Tijdens deze training leer je waar je het verschil kunt maken tussen (gewoon) adviseren en begeleiden. Welke rol past bij jou? Hoe kun je jouw cliënt begeleiden en wat kun je beter laten?  

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Bij herstructureringen wordt de premieplicht werknemersverzekeringen van de dga nog wel eens over het hoofd gezien. De regelgeving is bovendien nog niet zo lang geleden gewijzigd, net als de gebruikelijkloonregeling. Wat betekent dit voor jouw cliënten? Hoe voorkom je naheffingen, boeten en verwijten achteraf? Tijdens deze cursus gaan we op al deze aspecten in.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


De generatie die net na de oorlog zijn geboren, komt langzaam op leeftijd. Deze generatie beschikt vaak over enig tot aanzienlijk vermogen, dat zowel bij leven als na overlijden overgaat op de kinderen en kleinkinderen.

Hoewel veel cliënten moeilijk afstand kunnen doen van hun vermogen, zijn er toch ook voorbeelden te over waarbij overdracht bij leven heel goed bespreekbaar is. Wat het ook zij, zowel een overdracht bij leven als na overlijden geeft veel mogelijkheden om te besparen op de schenk- en erfbelasting. Daar gaat deze cursus over. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je meer inzicht in de besparingsmogelijkheden die er zijn. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Het medialandschap verandert drastisch. Zowel voor ons als professionals, als voor de lezers, kijkers en luisteraars van onze boodschappen. Er zijn er talloze nieuwe kanalen bijgekomen. Dat maakt dat merken de touwtjes minder strak in handen hebben. Het publiek bepaalt namelijk waar het actief is. En daarmee of het jouw boodschap ziet of niet. We willen het allemaal: content maken die gelezen, beluisterd en bekeken wordt. Maar hoe bereik je dat? In deze workshop helpen we je op weg en nemen we je mee in de methodiek van ‘mediadenken’. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Het ontslagrecht wordt nu eens niet behandeld aan de hand van een saaie opsomming van regeltjes maar aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden afgewisseld met filmpjes. Door deze actieve benadering komt het ontslagrecht tot leven. Er wordt ook een case behandeld, waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe een goed ontslagdossier moet worden opgebouwd. In geval van een verstoorde arbeidsrelatie ontkomt een werkgever er niet meer aan om mediation aan te bieden. Maar hoe ziet zo’n proces er nu uit en hoe kan een werkgever zich hier op voorbereiden?

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Je krijgt een uitnodiging van een van jouw cliënten voor zijn verjaardag. Over een maand bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd en nodigt hij je uit voor een feestje. Maar eerst heeft hij ook nog wat praktische vragen over zijn pensioen- en lijfrentepolissen. Hij wil namelijk de eerste jaren na zijn pensionering over een hoger inkomen beschikken dan in de jaren daarna. Voor een goed advies is het van belang dat je weet welke fiscale voorwaarden er voor de verschillende polissen gelden. Tijdens deze training praten we je bij over de mogelijkheden die je hebt voor een inkomensplanning na pensionering.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


De payroll-constructie gaat zijn privileges verliezen. De regering is daar een voorstander van en er ligt daartoe al een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat zo spoedig mogelijk in werking moet treden. Maar er blijven nog andere flex-constructies over in de vorm van driehoeksverhoudingen. Tijdens deze cursus gaan we in op diverse driehoeksverhoudingen en hun verschillen.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Algemeen
3


Er zijn veel mogelijkheden om geld terug te verdienen bij investeringen in energie en milieu. Denk maar eens aan de milieu-investeringsaftrek (MIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Of neem de subsidieregelingen voor duurzaam bouwen en wonen en de subsidieregeling verwijdering asbestdaken. Van welke regelingen kan jouw cliënt gebruik maken? En hoe pak je dat aan? En minsten zo belangrijk, hoe leg je de werking van de voordelen op een eenvoudige manier aan jouw cliënt uit? In deze training krijg je inzicht in de terugverdienregelingen op het gebied van energie en milieu. 

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Ondernemers grijpen steeds vaker hun commerciële kansen in het buitenland. Hierdoor ontstaan daar btw-verplichtingen die per EU-lidstaat kunnen verschillen. Bovendien is er voor 2019 een ingrijpende hervorming van de Europese btw-regels aangekondigd en wisselen de belastingdiensten van de EU-landen vaker informatie met elkaar uit. In Nederland worden daarom steeds meer controles uitgevoerd op verzoek van buitenlandse inspecteurs. In deze cursus staat centraal hoe je voorkomt dat jouw cliënten onnodige risico’s en btw-naheffingen oplopen bij hun leveringen en diensten over de grens.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


Hoe houd ik de juiste koers aan bij de beantwoording van de pensioenvragen van mijn relaties? Of het nu gaat om de begeleiding van een bedrijfsovername, indienstreden van een nieuw personeelslid; bij iedere vraag spelen er weer een heleboel regeltjes. Aan het antwoord kleven vaak (grote) financiele gevolgen. Daarom, welke regels zijn nu echt belangrijk en (hoe) kan je sturen in een voor jouw cliënt gunstige richting. Dat is waar deze training over gaat.

PE PUNTEN
NBA
3

NOAB
3

RB Fiscaal
3


December

Wilt u snel inzicht in de belangrijkste fiscale actualiteiten voor uw praktijk? Kom naar een van de 23 Vaktechnische Actualiteiten (6) en laat u in 4 uur volledig bijpraten door de specialisten van Fiscount. Onze fiscalisten behandelen thema’s die in uw praktijk uw aandacht vragen. 

PE PUNTEN
NBA
4

NOAB
4

RB Fiscaal
4


Permanente educatie loonadministratie - door NIRPA gewaardeerd met een 9

 

Loonadministratie draait om actuele details met directe gevolgen voor werkgevers en werknemers. Details op drie vakgebieden:

 • Loonheffingen
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid en re-integratie
PE PUNTEN
NBA
4

NIRPA
43

NOAB
4

RB Algemeen
2

RB Fiscaal
2


Onderwerpen en trainers
Onderwerp
Trainers